Till www.pkdata.se
PK Data

 

Rita väggar

FastEL och EasyEL har avancerade funktioner för att snabbt och enkelt kunna rita upp husväggar, dörrar och fönster. Alla kommandon tillåter dig att ange exakta mått eller bara klicka för att skissa utseendet. Det finns flera alternativa sätt att göra saker på, vilket gör att beskrivningen i manualen får det att se betydligt krångligare ut än det är. Prova så ser du snart att du kan rita upp huset på mycket kort tid.

Rita yttervägg

Det finns ett speciellt kommando för att rita fyrkantiga rum: Väggar -> Yttervägg eller med ett högerklick på ikonen . Det kan vara en bra början på en husritning. I princip ritar du en rektangel genom att ange väggtjocklek, var på ritningen den ska placeras och längden på väggarna.

Du får nu frågan efter första hörnet och vilken väggtjocklek du vill ha:

Aktuell väggtjocklek visas inom hakar < >. För att ändra väggtjocklek knappar du in det nya värdet i mm och trycker Enter eller klickar med höger musknapp.

Klicka där första hörnet ska placeras.

Om du nu flyttar på musen ser du hur ett rum ritas upp. För att bestämma det andra hörnet har du två möjligheter:

 • Klicka när huset är lagom brett och dra sedan ut den till rätt höjd. Måttpilen visar hur stort det blir.
 • Skriv först in längden och tryck Enter/höger musknapp och sedan bredden på samma sätt.

Med Tab-knappen kan du växla om det är inner- eller ytterhörn som du anger positionen/längden för. Markören visar vilken sida som gäller just nu.

Rita vägg

För att rita en vägg väljer du Rita -> Väggar ur menyn. Du möts nu av kommandoraden:Nu har du möjlighet att:
 • Ange en annan väggtjocklek. Aktuell väggtjocklek visas inom klamrar < >. För att ändra väggtjocklek knappar du in det nya värdet i mm och trycker Enter eller klickar med höger musknapp.
 • Ange var väggen ska börja, enklast genom att klicka vid en vägg (se nedan) eller ange koordinater.

Ansluta till en befintlig vägg

Välj vägg att ansluta till

När du kommer nära en vägg med muspekaren markeras väggen automatiskt och en liten väggsnutt visas. Klicka någonstans vid den markerade väggen för att ansluta till den.

Placera väggen

I nästa steg bestämmer du var längs väggen den nya väggen ska ritas.

Du kan nu:

 • Klicka på en position.
 • Ange önskad längd på det mått som visas vid markören.

Till din hjälp har du en måttlinje som visar vilket mått som avses just nu och hur långt det är.

För att måttpilen ska visa jämna mått ska Snap vara på.
 • Med Tab-knappen byter du mätpunkt mellan den nya väggens två sidor och mitten.
 • Om du flyttar muspekaren på olika sidor om den befintliga väggen får du olika utgångspunkter för måttpilen.
 • Måttlinjen utgår alltid från väggslutet närmast muspekaren och mått man skriver in ger just avståndet mellan de punkter som måttlinjen visar.

Exempel: Väggen längst till höger kan ritas genom att klicka när måttlinjen ser ut som på den vänstra bilden (eller knappa in 2000) eller genom att knappa in måttet nerifrån (i det här fallet 2800) när måttpilen ser ut som på bilden i mitten.

När du anger ett mått från väggen behöver inte markören vara i närheten av den plats väggen kommer att hamna.

Väggens andra ände

När du ritar väggar så visas kommandoraden:

Du har nu möjlighet att:

 • Klicka på en punkt där väggen ska sluta.
 • Ange en längd på väggen, den ritas i den riktning den visas just nu.
 • Ansluta till en annan vägg genom att klicka nära väggen så den markeras.
 • Byta sida som väggen ritas på med Tab-knappen.
 • Med Home-knappen kan du ställa flera olika låsningar för att underlätta specialfall (se nedan).

Fixa hörn

När du korsar väggar, tar bort väggar eller ska ansluta väggar till varandra kan du ha nytta av Rita -> Fixa hörn. Välj kommandot och markera en fyrkant runt de väggar som ska fixas. Alla väggar som sticker ut utanför kommer att bevaras och fogas samman. Se exempel nedan.

Burspråk och andra former

Med Home-knappen kommer du åt att bestämma ytterligare begränsningar/låsningar för den vägg du ska rita.

I första hand kan du ställa in vinkeln, men klickar du på Fler inställningar finns det ytterligare möjligheter.

Exempel: Burspråk

Du har en vägg:

Välj Rita -> Väggar. Välj vägg att ansluta till och var den nya väggen ska börja (se ovan). När du ska ange den nya väggens längd trycker du på Home och knappar in önskad vinkel, i det här fallet 45 grader.

Klicka OK och ange väggens längd.

Fortsätt rita vägg. För att få en rak vägg använder du återigen Home och väljer en vinkel som ger en rak vägg, i det här fallet 0 grader. Klicka OK och ange väggens längd.

För sista biten är vinkeln i det här fallet -45 grader och du avslutar den genom att klicka i den befintliga väggen.

Nu borde det se ut ungefär såhär:

För att ta bort den ursprungliga väggen:

Välj Ändra -> Bryt. Välj först en av väggens linjer. Bryt upp linjen någonstans innanför burspråket genom att klicka på två ställen. Upprepa uppbrytningsproceduren för den andra linjen och du borde ha något som ser ut ungefär så här:

För att laga väggen igen väljer du Rita -> Fixa hörn. Ringa in hörnet och väggstumpen genom att välja en rektangel runt dem med musen (klicka i två motstående hörn, se bilden ovan).Upprepa proceduren för det andra hörnet och du ska ha en utbyggnad som ser ut såhär:

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.