Till www.pkdata.se
PK Data

 

Pneumatik och hydraulik

Att rita pneumatik och hydraulik har stora likheter med hur man ritar kretsschema. Detta kapitel tar bara upp det som är specifikt för just pneumatik och hydraulik, i övrigt hänvisas till kapitlet om kretsschemaritning.

För att få fram symbolerna för pneumatik välj Menyer -> Pneumatik och hydraulik.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.