Till www.pkdata.se
PK Data

 

Placera symboler

Välj symboler från menyn i överkant eller från ikonmenyerna. Klicka för att placera symbolen.

Spegla

Pil vänster eller pil höger speglar symbolen innan du klickat den på plats. Numreringen för anslutningsportarna följer med speglingen och hamnar automatiskt på rätt plats.

Rotera

För att rotera symbolen innan du klickat den på plats kan du antingen använda pil upp eller pil ner eller hålla Shift-knappen nedtryckt och rotera med musen.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.