Till www.pkdata.se
PK Data

 

Texter

Benämning ventil i pneumatikscheman

För automatisk kopiering av texter från kretsschemat kan textsymbolen Benämning ventil användas. Du hittar den i text-menyn för pneumatik.

Placera först texterna där du vill ha dem. Sedan får du frågan om varifrån texterna ska hämtas, det vill säga vilken benämning komponenten som de finns vid har.

Sedan får du godkänna texterna med högerklick/mellanslag/enter.

Med Tab-knappen går det att skifta till en symbol med dubbla textrader för bistabil ventil.

Texterna kan lätt flyttas till rätt plats med Ändra -> Tänj.

Snabbkommando för tänj: S + mellanslag

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.