Till www.pkdata.se
PK Data

 

Enlinje med mall

Menyvalen Symboler -> Matningar för MALL, Fas för MALL och Symbol för MALL används för att åstadkomma denna typ av ritning.

Börja med att välja Symboler -> Matningar för MALL -> Mall.

Symboler -> Matningar för MALL -> Linje (forts matning) används som matningslinje för följande sidor.

I Symboler -> Fas för MALL finns färdiga enheter att sätt in med tillhörande texter som placerar sig i rätt rutor.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.