Till www.pkdata.se
PK Data

 

Import

För att importera en ritning väljer du Import -> Importera DWG/DXF.

Programmetoden

Det finns två olika metoder för att importera ritningar. För de flesta ritningar fungerar det bäst och enklast att använda dialogrutan som dyker upp. I vissa fall kan man behöva använda en mer allmän metod. Om så är fallet använd knappen Byt till allmän metod och läs mer längre ner.

I denna dialogruta väljer du vilket program ritningen du vill importera är gjord i. Inställningarna till vänster ändrar sig automatiskt och i normalfallet ska du bara behöva klicka OK. Sedan väljer du filer att importera.

Allmän metod

Klicka på Byt till allmän metod i dialogrutan ovan.

För flerbladsritningar kan man välja mellan Elrit, Elprocad R13, Elprocad R14 och Gecad. Inställning för dessa är fördefinierat.

Import från Eplan (med allmän metod)

  1. Ritningar gjorda i Eplan måste först exporteras till DXF-format innan FastEL kan importera dem.
  2. Importera med Import -> Importera DWG/DXF. Markera Ett blad per ritning och klicka OK.
  3. Ändra filformat till: AutoCAD DXF file.
  4. Välj (markera) alla ritningar som skall importeras och klicka Öppna.
  5. Ändra så bladnumrering stämmer Import -> Omnumrera alla blad.

Import från Caddy (med allmän metod)

  1. Importera med Import -> Importera DWG/DXF. Markera Ett blad per ritning samt Explodera alla symboler. Klicka OK.
  2. Ändra filformat till: AutoCAD DXF file.
  3. Välj (markera) alla ritningar som skall importeras och klicka Öppna.
  4. Ändra så bladnumrering stämmer Import -> Omnumrera alla blad.

Fler funktioner som kan vara användbara vid import

Omnumrera alla blad

En del program exporterar inte bladen så att dessa stämmer överens med lager- eller ritningsnumret (ex. Eplan). Använd kommandot Import -> Omnumrera alla blad. Markera med ett fönster så hela texten med bladnumret täcks.

Flytta ram från varje blad

Vid import av enbladsritningar finns en ram på varje blad. Import -> Flytta ram från varje blad ger möjlighet att lägga ramen på en gemensam sida. Markera alla objekt som skall vara med i ramen.

Sätta ny bakgrundsfärg

Inställning -> Ritningsinställningar ger möjlighet att sätta en bakgrundsfärg.

Sätta en färg på alla objekt

Import -> Ändra färg på allt ger möjlighet att ge alla objekt en och samma färg. Skriv färgnumret (0=svart, 1=grönt, 15=vit) eller klicka med höger musknapp och välj en färg ur paletten.

Insättningspunkt låsta symboler

Flytta punkten för positionslåsta symboler. Används där man inte kan ha origo i ritramens nedre vänstra hörn.
Import -> Flytta insättningspunkt för fasta symboler

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.