Till www.pkdata.se
PK Data

 

Importera

En DWG-ritning över en husstomme kan vara ritad på många olika sätt. En del ritningar kan därför kräva fler steg för att importen ska bli bra. Det viktigaste är att se till att ritningen kommer in i rätt skala. Det är också en stor fördel om man markerar väggar så att dessa är aktiva eftersom det underlättar själva ritandet.

Allt du behöver för importen finns i menyn Import. De olika momenten som behövs ligger i ordning i menyn, så börja uppifrån och arbeta dig neråt. Några steg kan du ibland hoppa över.

Öppna DWG-fil

Du börjar alltid importen med att öppna DWG-filen som ska importeras. Markera önskad fil att öppna och kontrollera inställningarna via knappen längst ned i rutan.

Inställningarna för import

Inställningarna för import påverkar skalningen av filen. Vanligast är att ritningarna är ritade i millimeter. Importeras ritningen med fel skala kommer alla symboler att få fel storlek.

Mät avstånd

När filen är öppnad och syns på skärmen bör du kontrollera att skalningen blev rätt. Välj Import -> Mät avstånd och kontrollera att ett känt mått visas rätt i millimeter. Det räcker att kontrollera att måttet är av rätt storleksordning. Blir det fel på måttet så blir det ofta fel på minst en faktor 2. Ett tips är att mäta en dörr som ju normalt är mellan 800 och 1200 mm brett.

Det dyker upp en fråga på kommandoraden om att ange första punkten. Klicka där du vill börja mäta.

Klicka sedan på andra änden av det du vill mäta.

Exempel: Att mäta en dörr. Klicka vid punkterna.

Om skalan inte stämmer så är det enklast att välja Öppna DWG-fil på nytt med de korrekta inställningarna.

Explodera

Om Markera väggar/dörrar markerar fel eller konstigt så behöver ritningen exploderas först. Exploderas allt tre gånger så brukar det fungera. Det går bra att explodera oberoende om det behövs eller inte. I vissa fall kan du förlora lite fyllda ytor.

Markera väggar/dörrar

Import -> Markera väggar/dörrar används för att flytta objekten till rätt blad i bladhanteringen. Viktigast är att markera väggarna så att de blir "aktiva". När väggarna är aktiva fäster symbolerna mot dem och det blir mycket snabbare att rita.

Det är viktigt att väggar, dörrar och fönster finns på rätt lager för att ledningsdragning och symbolinsättning ska fungera med full automatik.

Börja med att flytta alla väggar. Det är minst jobb om metoden Med exempel kan användas. När du klickar på ett objekt så väljs automatiskt alla objekt som ligger på samma lager och har samma färg. Oftast kan alla väggar väljas med mellan ett och tre klick.

Med exempel ger möjlighet att endast markera ett objekt så markeras alla objekt på samma lager och färg.

Välj objekt innebär att varje enskilt objekt måste markeras.

Om listan över blad är tom så kontrollera att ritningen verkligen är öppnad med Import -> Öppna DWG-fil. Öppnas ritningen på annat sätt kommer inte bladhanteringen att fungera.

När du är klar med inställningarna i dialogrutan klickar du OK och klickar på en vägg i ritningen. Den och förhoppningsvis alla eller många väggar kommer nu att gråmarkeras. Klicka på omarkerade väggar tills alla är gråmarkerade och avsluta med att högerklicka.

När du flyttat väggarna, byt blad till 01 Stomme för att kontrollera att rätt saker flyttades. Byt blad med F6-knappen eller Blad -> Bladhantering.

Exempel: Till vänster: Importritningen är aktiv. Till höger: Stommen är aktiv

Flytta sedan övriga delar av ritningen till respektive blad på samma sätt.

Om det inte fungerar

Markeras fel saker så ångra flytten och prova att explodera allt i ritningen ett par gånger. Om detta inte hjälper så måste du använda metoden "välj objekt" vilket innebär att alla väggar måste väljas separat.

Om det visar sig att du behöver använda metoden "välj objekt" kan det istället vara bra att börja med att flytta inredningen för att sedan ta dörrar och fönster och sist väggarna.

Om du av misstag markerar något du inte vill ha med så håll ned CTRL-knappen och klicka på objektet igen för att avmarkera det innan du klickar höger musknapp.
För att slippa det här omständliga så är det enklare om man kan få alla väggar i en speciell färg och alla dörrar och fönster i en annan färg av de som skapar underlaget åt dig.

Sätt in ritram

Om ritningen saknar ritram så använd Import -> Sätt in (eller byt ut) ritram för att placera en ritram. Här får du även möjlighet att byta ut lagerstrukturen för till exempel larmritningar.

Läs mer om olika ritramar i kapitlet Ny ritning.

Placera ramen så att ritningen ligger som du vill ha den och klicka fast den. Passar den inte kan du välja Sätt in ritram på nytt och välja en annan.

Sätt in ritram kan även användas för att byta ut ritramen på ett redan ritat projekt.
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.