Till www.pkdata.se
PK Data

 

Skannad ritning

Finns ritningen bara på papper så går det bra att skanna den och lägga den som bakgrund i FastEL och EasyEL. Många väljer dock att rita upp väggarna ovanpå den skannade ritningen för att väggarna ska bli aktiva. (Programmet kan inte veta vad som är väggar i en inskannad bild.)

Bitmapfil

Bitmapfilen måste vara i BMP-format (ibland kallad Windows bitmap). Är filen i något annat format konverteras den till BMP.

Skapa ny ritning

Skapa en ny ritning som är lagom stor för din skannade bild och spara ritningen.

Om du är noga med att spara ritningen i det här skedet och dessutom lägger bilden i samma katalog så länkas de ihop så att det räcker att de ligger i samma katalog framöver. I annat fall måste bilden alltid ligga på samma ställe (ritningen går bra att flytta).

Infoga bilden

Välj Import -> Importera skannad bild och välj bildfilen.

Ange nu en ruta som bilden ska placeras i genom att klicka på två diagonala hörn. Det är ofta smidigt att ge den ungefär den form som bilden har.

Bilden ska nu dyka upp i din ruta. Skulle den inte göra det så kan du vid enstaka tillfällen behöva avsluta programmet och öppna det igen.

Bilden läggs automatiskt på blad 01 Skannad.

Skala bilden till rätt storlek

Du behöver också skala om bilden så måtten stämmer. Välj Import -> Ange skala för skannad bild i menyn.

För att skala om bilden behöver du ett känt mått på ritningen, helst så stort som möjligt (till exempel yttermåttet för hela huset). Skriv in det i dialogrutan och klicka OK för att komma vidare och visa samma avstånd på bilden. Det gör du genom att klicka i de båda ändpunkterna för detta avstånd på ritningen.

Zooma in vid varje punkt så att du kan välja punkterna mer exakt.

Klart

Din skannade ritning är nu klar att rita på. Väggarna är inte aktiva utan i så fall måste du rita in väggarna själv. (Det går snabbt om man ritar ovanpå den skannade bakgrunden.)

Vill du ändra i BMP-filen så måste du öppna den i ett externt bildbearbetningsprogram. När du gjort en ändring så räcker det med att välja Blad -> Rita om.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.