Till www.pkdata.se
PK Data

 

Export

Export till DWG

Vid export bör man tänka på att FCW-formatet som FastEL och EasyEL använder kan beskriva en del saker som DWG-formatet inte kan. Det betyder att bitmapbilder och vissa fyllnadsstilar inte kommer med till DWG. För att få en exakt överensstämmelse bör man också använda så kallade SHX-fonter för all text.

Inställningar

Före export måste inställning för export ställas in.

I dialogrutan DWG/DXF Conversion options kan du välja vilken DWG-version du vill exportera som. Lämplig inställning är version 14.

Exportera

Bara de blad som är synliga på skärmen kommer med vid exporten. Antingen tänder du upp och exporterar blad för blad eller så tänder du upp allt och exporterar allt i ett. Vilket som är smidigast beror på hur den exporterade ritningen ska användas.

Spara ritningen innan du väljer Exportera DWG. Detta är så viktigt att det kommer upp en varningsruta för att ställa en kontrollfråga.

I nästa steg väljer du ett namn för den exporterade filen i vanlig ordning.

 

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.