Till www.pkdata.se
PK Data

 

Mer om sätta in text

Allmänt

Snabbtangent för att sätta in text är F7.

Textkommandot ger flera möjliga val.

Shift + mus roterar texten i steg om 15°.

Ctrl + mus ändrar texthöjd.

Shift + Ctrl + mus roterar fritt.

Skriv in önskat värde för att ändra texthöjden. 5 + Enter ändrar texthöjden till 5 mm.

När du ritar installationsel ritas texterna också i den valda skalan. Texthöjderna handlar då snarare om 100-tals mm

Origo

Med tangenterna nedan kan textens origo ändras:
 • L gör texten vänsterjusterad.
 • C gör texten centrerad.
 • R gör texten högerjusterad.
 • B till textens nederkant.
 • M till textens mitt i höjdled.
 • T till textens ovankant.
 • F längre från texten
 • N nära texten
 • K behåller inställningarna.

Räkna upp

Med piltangenterna kan du dessutom räkna upp eller ner sifferdel av texter.
 • Pil upp/ned räknar första siffran.
 • Pil vänster/höger räknar andra siffran
Finns det bara en siffra fungerar båda varianterna på den.
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.