Till www.pkdata.se
PK Data

 

Texter

Redigera text (F9)

För att ändra på en text välj Ändra -> Redigera text (F9). En linje markerar närmaste text eller attribut. Linjen markerar textens insättningspunkt. Klicka med musen och du får möjlighet att ändra texten.

Kortkommandot för Redigera text är F9.

Du kan också använda F9 för att fylla i tomma texter. Till exempel finns det vid alla uttag plats för text. Tryck på F9 och närmaste text eller tomma text markeras med en linje.

Sök och ersätt

Med Text -> Sök och ersätt kan en text eller benämning bytas ut i hela projektet på en gång.

Skriv in texten som ska ersättas, vad den ska ersättas med och välj hur du vill begränsa sökningen.

Räkna upp

Text -> Räkna upp ger flera möjligheter att påverka sifferdelar av texter. Funktionen finns beskriven i kapitlet Kretsschema -> Texter -> Ändra text.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.