Till www.pkdata.se
PK Data

 

Ledningsmarkeringar

Ledningsmarkeringar ritas enkelt med Rita -> Ledningsmarkering. I dialogrutan som kommer upp kan du välja vilken typ av markeringar du vill rita (se nedan).

I förhandsvisningsrutan ser du hur märkningen kommer att se ut på ritningen. När du är klar klickar du på OK. Markeringarna fäster direkt på linjer och roteras rätt.

Nu kan du placera ut valfritt antal märkningar. Avsluta genom att klicka med höger musknapp.

Antal ledare

Ange antal ledare och om N- och PE-ledare ska visas.

Kodmärkning (för tele)

Det går att skriva in koden direkt eller välja från en lista över alla koder som finns i svensk standard. Välj Kodmarkering och klicka på Visa lista. Kodmarkeringen passar sedan på linjen och bryter upp den när markeringen placeras.

Text-flaggor

En eller flera ledare kan märkas med en text. Det är enkelt att styra vilka ledare som ska flaggas.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.