Till www.pkdata.se
PK Data

 

Listor

Att skapa en helt ny lista

Rita upp linjerna

Börja med att rita linjerna (OBS måste vara linjer). För att kopiera flera linjer med samma inbördes avstånd är det lämpligt att använda kommandot Ändra -> Kopiera matris.

Sätt in rubriker

Sätt in rubrikerna på översta raden. Rubrikens formatering (typsnitt, justering och storlek) och placering bestämmer sedan formateringen och placering på de ifyllda texterna.

Att ändra i en befintlig lista

För att ändra rubriker använd Ändra -> Redigera text snabbkommando F9.
För att ändra kolumnbredd använd Ändra -> Tänj snabbkommando S.
För att ta bort en kolumn använd Ändra -> Radera del av symbol snabbkommando F8.

För tänj och radera del av symbol är det viktigt att ringa in hela den lodräta linjen. Linjens båda ändpunkter ska vara med i fönstret.

Listor som fylls i automatiskt i FastEL

De listor som fylls i FastEL måste också ha en styrfil som talar om i vilken ordning kolumnerna kommer. Denna fil ska ha samma namn som listan men med filändelsen .COL.

Format på .COL-filen

COL-filen är en textfil med en rad där varje värde är avgränsat med ett semikolon. Värdena anger i vilken kolumn olika sorters data ska placeras.

Exempel för kabellistan:

1;4;5;6;7;8;9;10;11;12;0;0;0;0;0;

Datavärde 1 (kabelnummer) ska placeras i kolumn 1.
Datavärde 2 (från skåp) ska placeras i kolumn 4.
Datavärde 3 (från apparat) ska placeras i kolumn 5.
osv.

Används inte värdet anges kolumnen som 0.

De olika datavärdena skiljer mellan olika sorters listor. Se nedan.

 

Apparatlista

Apparatlistor ska placeras i katalogen #Symbol/Listor/Apparat.

Kolumner i COL-filen:

 1. Antal
 2. Beteckningar
 3. ENummer
 4. Fabrikat
 5. Leverantör
 6. Artikel
 7. Beskrivning
 8. Effekt
 9. Bredd
 10. Höjd
 11. Typ
 12. Data
 13. Sida
 14. ENummer Exxxx
 15. Skap
 16. ENummer (7 siffror)
 17. ENummer Exxxx (7 siffror)
 18. ENummer xx xxx xx (med mellanslag)
 19. ENummer Exx xxx xx (med mellanslag)
 20. Datablad

Gruppförteckning

Gruppförteckningar ska placeras i katalogen #Symbol/Listor/Gruppfrt.

Kolumner i COL-filen:

 1. Benämning
 2. Beskrivande texter
 3. Säkringens storlek (eltext N2:2 i första hand, annars N2:1)
 4. Ledningsarea (förvalt värde används om inget finns)
 5. Säkring (eltext O2)
 6. Ledningsarea (tomt om ingen angiven)
 7. Matas via
 8. Märkström (eltext O1)

Kolumnen Matas via letar upp matningslinjer på sidan och plockar namnet före bindestrecket. Exempel: JFB1-L1 blir JFB1, FS1-L1 blir FS1 osv.

 

Kabellista

Kabellistor ska placeras i katalogen #Symbol/Listor/Kabellista.

Kolumner i COL-filen:

 1. Nummer
 2. Från skåp
 3. Från Apparat
 4. Från Uttag
 5. Från Hänvisning
 6. Till skåp
 7. Till Apparat
 8. Till Uttag
 9. Till Hänvisning
 10. Text/anmärkning
 11. Från blad
 12. Till blad
 13. Partnummer
 14. Kabeltyp (antal ledare)
 15. Typ (endast i odokumenterade kommandot YTTRE)
 16. Area (endast i odokumenterade kommandot YTTRE)
 17. Antal + area (endast i odokumenterade kommandot YTTRE)
 18. {Typ} {Antal}G{Area} (endast i odokumenterade kommandot YTTRE)
 19. {Area} mm² (endast i odokumenterade kommandot YTTRE)

 

Ritförteckning

Ritförteckningar ska placeras i katalogen #Symbol/Listor/Ritfrt.

Formatet på den här COL-filen skiljer sig mot övriga filer. Istället anges för varje kolumn vad som ska placeras i den kolumnen.

COL-filen kan bestå av upp till 10 kolumner avgränsade med semikolon.

Varje värde kan vara:
 • en kod för en eltext. Till exempel N4:1
 • ett specialvärde:
  *A - Hämta kod som finns i dialogrutan
  *A2 - Hämta kod som finns i dialogrutan
  *A3 - Hämta kod som finns i dialogrutan
  *B - Bladnummer
  *C - Antal blad

Versionshantering

Ändringslistor ska placeras i katalogen #Symbol/Listor/Version.

Kolumner i COL-filen:

 1. Version
 2. Datum
 3. Kommentar
 4. Berörda sidor
 5. Konstruktör

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.