Till www.pkdata.se
PK Data

 

Ny symbol genom att modifiera en befintlig

För att modifiera en symbol ska du öppna den i "designmode".

När du ska göra en ny symbol från en annan så välj gärna en som liknar den nya symbolen texthanteringsmässigt snarare än till utseendet. Utseendet är ofta enklare att ändra på.

Byt till designmode genom att skriva DM + enter.

Öppna symbolen du vill ändra på genom att välja den, antingen från menyn eller grafiska valet.

Ritningen du haft öppen kommer nu att stängas och du får frågan om du vill spara den.

Nu öppnas den valda symbolen (här en slutande kontakt) med styrkoderna för till exempel eltexter och uppbrytning av linjer synliga. Nu kan du göra ändringar i den.

Spara sedan symbolen. För att spara den under ett nytt namn väljer du Arkiv -> Spara som.... Som regel är det bäst att lägga den under katalogen EGNA för att den ska finnas kvar när programmet uppdateras.

När du ändrar på en standardsymbol så spara den under Egna symboler först. Ändrar du direkt i standardsymbolen riskerar den att skrivas över vid nästa uppdatering.

Fler möjligheter

Från menyn DM kan du sätta in uppbrytning av linjer, insättningspunkter och fler eltexter.

I dialogrutan som finns i DM -> I symboler -> Insättningsinformation finns många användbara inställningsmöjligheter. Välj de alternativ som passar.
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.