Till www.pkdata.se
PK Data

 

Eltexter

Det finns tre olika sorters texter i FastEL och EasyEL:

Vanliga texter (CAD-texter)
Dessa innehåller ingen extra styrinformation utan är helt enkelt en text. Skapas till exempel med Text -> Text.

Attribut
Innehåller både texten (värdet) och en kategori ("tag" eller "label"). Dessa finns normalt endast i importerade ritningar.

Eltexter
Texter i FastEL och EasyEL med extra styrinformation för textregler och för att sortera ut olika sorters benämningar.

Här kommer vi att behandla den extra styrinformation som finns i eltexterna.

Skapa eltexter

Eltexter skapas med DM -> Infoga eltext (menyn DM visas bara när designmode är aktivt). En dialogruta visas. Det är allra enklast att titta på en text som beter sig som den man vill skapa och använda samma inställningar.

Text

Under text finns den text som visas på skärmen.

Kod och prefix

Koden och prefixet är kopplad till textreglerna. Enklast är att ta dessa inställningar från en text som fungerar som du vill att denna ska göra. Se avsnittet om Textregler för ett exempel och lite mer information.

Grupp

Gruppen talar om vilken sorts text det är:

GruppFörklaring
0Allmän
1Plintnummer (förutom N och PE-plintar)
2X-nummer eller kabelnummer
3Partnummer - manuellt placerade
4Fysisk komponent - intern. Räknas som komponent inne i skåpet
5Fysisk komponent - extern. Sitter utanför skåpet
6Kontaktstift
7Texter som importeras/exporteras till PLC-dokumentationen
8Plintnummer - Endast N och PE-plintar
9Kabelnummer i yttre förbindningsschema
10Partnummer - skapade med automatisk partmärkning
11Ledningsarea


Gruppnumren finns i listan till vänster i kommandot Text -> Exportera märkning.

Förslag

Förslaget anger om texten ska följa inställningarna i textreglerna (följ mall) för om förslaget ska användas direkt, visas eller om inget förslag ska ges. Här går det alltså att ange en egen inställning för den här texten.

Komponent

Kryssa i flaggan komponent för att det ska gå att tilldela material till den här texten i FastEL. För att komponenten ska dyka upp i skåplayouten i FastEL måste dessutom gruppen vara satt till 4 (Fysisk komponent - intern).

Fråga inte

Kryssar man i fråga inte kommer texten aldrig att få några frågor i texthanteringen. Det går fortfarande att ändra texten med F9-knappen om den markeras enskilt med gummibandet.

På varje sida

På varje sida används för att texter i ritningshuvudet ska kunna vara olika på olika blad. Denna flagga uppdateras automatiskt av Text -> Text ritningshuvud så det är sällan behov av att ändra denna manuellt.

Hänvisning

För texten där själva korsreferensen ska placeras kryssar man i hänvisning. De två första rutorna i koden ska vara samma som för den text korsreferensen är kopplad till. För mastrar krävs även att de nästa två rutorna är ifyllda med slavens kod samt ett löpnummer.

Alternativ hänvisning

Krysset alternativ hänv anger att korsreferensen sorteras in på kontaktnummer. Den sista rutan ska ange ett av kontaktnumren. Man måste ange krysset hänvisning också.

Properties

Klicka på properties för att ändra textens höjd, textvinkel, typsnitt etc.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.