Till www.pkdata.se
PK Data

 

Befintlig ritning

För att ändra utseendet (linjer, texter) i ritramen går du över i designmode genom att skriva DM + enter.

Längst till höger får du upp en ny meny, DM. Välj DM -> Ritram installationsel -> Gå till ritram för att göra ändringarna på ritramen.

Nu kan du ändra linjer och fasta texter precis som på vilken ritning som helst. Där det finns texter att fylla i syns nu deras styrkoder. Läs mer om texter och styrkoder i avsnittet som handlar om att skapa ett nytt rithuvud.

Avsluta ändringarna

När du är klar väljer du DM -> Ritram installationsel -> Gå till stomme. Gå sedan ur designmode genom att skriva DM + enter eller välja DM -> Stäng av designmode.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.