Till www.pkdata.se
PK Data

 

Tab-växling

En symbol kan bestå av flera olika varianter. Användaren växlar mellan dessa med Tab-knappen eller genom att ange 1 + Enter eller 2 + Enter osv.

I symbolen anges detta genom att de olika delarna placeras på olika sheet. För att välja vilket sheet som är aktivt respektive vilka sheet som är synliga använder man DM -> SHEET (byt symbol m.m.).

De delar som är placerade på Common ingår i alla symboler. Första symbolen placeras på A, andra på B osv. Exempel på vad som ligger på de olika sheeten i symbolen som växlar mellan slutande och brytande kontakt.

För att TAB-knappen ska bli aktiv måste också inställningarna i symbolen ändras under DM -> I Symboler -> Insättningsinformation (ELSYMINFO).

Kryssa i Flerstegssymbol för att aktivera TAB-växlingen. För att automatiskt växla till nästa symbol efter att första har placerats kan man kryssa i Automatisk uppräkning.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.