Till www.pkdata.se
PK Data

 

Kopplingslista

En förenklad variant av intern förbindningstabell finns under Text -> Kopplingslista i FastEL. Kopplingslistan gäller för en potential. Den är mycket användbar som bygglista för till exempel en 24V stam.

För att infoga en sådan lista, välj Text -> Kopplingslista och välj en potential genom att klicka när rätt ledning är markerad. Med nästa klick placerar du rutan med listan i ritningen.

Genom att trycka på Home-knappen när du ska placera listan får du upp en dialogruta där du kan ändra dess utseende.

 
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.