Till www.pkdata.se
PK Data

 

Sammanfoga två ritningar

I vissa fall består ritningar av flera filer med hänvisningar mellan dem (så kallade externa referenser). Bladhanteringen i FastEL och EasyEL fungerar bättre om alla delar ligger i samma fil. Data i de refererade filerna går annars inte att påverka.

Importera stommen

Börja med att importera stommen på vanligt sätt (se tidigare beskrivning i det här kapitlet) och markera väggar så att de blir aktiva.

Spara ritningen som grundritning.

Importera övriga ritningar

Importera varje ritning med Import -> Öppna DWG-fil.

Använd Ändra -> Klippbordet -> Kopiera för att kopiera det som ska läggas in i grundritningen genom att:

  • Välj Ändra -> Klippbordet -> Kopiera
  • Markera de objekt som ska kopieras
  • Ange 0,0 + enter vid frågan:
  • Öppna grundritningen
  • Se till att rätt blad är valt (till exempel belysning)
  • Välj Ändra -> Klippbordet -> Klistra in
  • Ange 0,0 + enter
  • Högerklicka eller tryck ESC för att tala om att insättningen är klar

Upprepa om det är fler ritningar som ska kopieras in.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.