Till www.pkdata.se
PK Data

 

Måttsättning

För att måttsätta väljer du något av alternativen under Rita -> Måttsättning. Den mest använda är det översta alternativet, Linjär, men det går givetvis också bra att måttsätta till exempel vinklar. Längst ner i menyn finns alternativet Inställning... där du kan bestämma textstorlek, utseende på pilarna med mera.

Som vanligt gäller att hålla koll på kommandoraden för att få en ledtråd till vad som ska göras härnäst.

Linjär

Välj Rita -> Måttsättning -> Linjär i menyn. Grundarbetsgången är sedan att först välja vad man vill måttsätta och sedan placera själva måtten på önskad plats i ritningen.

Klicka i punkten varifrån du vill börja måttsätta. Klicka sedan i nästa punkt. Nu kan du dra ut själva måttet och måttpilarna och sedan placera dem där du vill ha dem genom att klicka.

Du kan fortsätta direkt med fler mått genom att klicka i nästa punkt, placera måttpilarna och så vidare till du är klar med sträckan. Avsluta med ett högerklick.

Vertikal/horisontell

Vertikal och horisontell måttsättning fungerar som linjär måttsättning, men du kan bara måttsätta i den valda riktningen. I princip räcker det alltså att alltid använda alternativet Linjär.

Parallell

Alternativet Parallell fungerar som ovan, men används för att måttsätta ett avstånd som ligger på snedden.

Inställningar

Genom att välja Inställningar får du upp en dialogruta där du kan anpassa utseendet på måttsättningen.

Inställningar som kan behöva ändras:

  • pilens utseende och storlek
  • måttlinjernas avstånd till objektet och längd
  • texthöjd
  • antal decimaler
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.