Till www.pkdata.se
PK Data

 

Välj kommando först

En grundläggande skillnad mellan ett ordbehandlingsprogram och ett CAD-program är när du väljer objekt. I ordbehandlingsprogrammet markerar du ett stycke text och talar sedan om att du vill kopiera det stycket. I CAD-programmet gör du tvärt om. Du talar om att du ska kopiera och sedan vad du vill kopiera. Anledningen till detta är att då kan programmet ge dig mer stöd i vilka objekt som kan väljas, vilket gör det snabbare och enklare för dig som användare.

Att välja kommando

Det finns flera olika sätt att välja. Som exempel använder vi här kommandot för att rita en vanlig linje. Vilken metod du väljer är upp till dig. Många börjar med menyer eller ikoner och går om de ritar mycket över till snabbtangenterna för att kunna rita lite snabbare.

Menyn

De flesta kommandon och alla symboler finns i menyn.
Kommandot för att rita linje finns i menyn Rita.

Med ikon

Det går också bra att klicka med vänster musknapp på linje-ikonen.

Med höger musknapp fås en liten meny med flera typer av linjer. Dessa val finns inte i den vanliga Rita-menyn utan är bara tillgängliga här.

Snabbtangenter

För de vanligaste kommandona finns det snabbtangenter. I Rita-menyn ovan står det L efter kommandonamnet. Det betyder att du kan rita linjer genom att skriva L på kommandoraden och sedan trycka på mellanslag. Det går också bra med Enter, men mellanslag är lite snabbare att komma åt.

Högerklicksmeny

När inget kommando är aktivt (det står "Command" på kommandoraden) kan man högerklicka (klicka med höger musknapp) på en symbol eller ett objekt. Utseendet på högerklicksmenyn beror på vad man klickar på men oftast finns radera, flytta, kopiera och egenskaper.

Upprepa senaste kommando

Det går också att aktivera det senast använda kommandot genom att klicka på höger eller vänster musknapp eller genom att trycka på Enter. Vilket kommando som kommer att aktiveras syns på kommandoradens fråga. Inom hakparenteser står kommandonamnet. Här står dock ofta det fullständiga kommandonamnet vilket gör att du måste lära dig tyda dessa eller gissa för att förstå vilket kommando som kommer att utföras. I det här fallet står kommandot PLINE på kommandoraden vilket är standardkommandot för att rita en linje.

Skriva in hela kommandonamnet

Det går naturligtvis bra att skriva in hela kommandonamnet också. Det är lite mer att skriva men går bra. För att rita en linje heter kommandot PLINE vilket du kan se på kommandoraden ovan.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.