Till www.pkdata.se
PK Data

 

Dra ledningar

Kommandon för ledningsdragning finns i menyn Rita.

Rekommenderad arbetsgång

För att underlätta en snygg och smidig ledningsdragning är det bra att ha placerat ut alla symbolerna först. Börja själva ledningsdragningen med att rita ut stamledningen från centralen till olika delar. Rita också in eventuella kopplingsdosor. Sedan är det dags att rita de övriga ledningarna som ansluter symbolerna till varandra.

Rita ledning/Rita stamledning

Rita ledning och rita stamledning fungerar på precis samma sätt, förutom att stamledningen blir en tjockare linje.

Välj Rita -> Ledning i menyn. För att börja rita behöver du fästa ledningen vid en symbol eller en redan existerande ledning.

Vid muspekaren ser du hela tiden en text som säger vad ledningen kommer att fästa vid om du klickar just nu och en linje till det objektet. Du behöver alltså inte klicka på symbolen, utan det räcker att du har en linje till rätt symbol.

I nästa steg väljer du vart och hur ledningen ska löpa. Du ser hela tiden hur ledningen kommer att lägga sig om du klickar just nu och du har en text vid muspekaren som talar om vad ledningen följer eller vilken fästpunkt (symbol, ledning m.m.) du kommer att ansluta mot.

När du ansluter till ledningar vid en vägg dras ledningen automatiskt runt symbolen för att gå in från rätt håll.

Vill du rita friare kan du hålla ner Shift. Då tar inte ledningen hänsyn till väggar utan går raka vägen till symbolerna och du behöver också komma närmare symboler, väggar m.m. för att de ska påverka hur ledningen beter sig.

Ansluta till ledningar

När man ska ansluta till en annan ledning är det viktigt att kolla att programmet låser mot rätt sak. I texten vid muspekaren ska det stå att den låser mot en ledning och ledningen ska bli markerad.

När du anslutit till en annan ledning kommer du att få en fråga på hur du vill att anslutningen ska se ut. Välj den som ser ut som du vill och klicka OK. Utgår den nya ledningen från en ledning både i början och slutet kommer dialogrutan innehålla båda delarna.

Fler anslutningspunkter i symboler

Håller du ner Ctrl kommer du åt fler anslutningspunkter i symbolerna. I t.ex. uttagen finns totalt tre anslutningspunkter, en i mitten och en lite längre ut på vardera sidan. Lampor har sin huvudanslutningspunkt i mitten och en extra i alla de fyra linjerna i krysset.

Stamledning

När du ritar en ledning kan du gå över till att rita stamledning genom att trycka på Tab-knappen.

Om du vill ändra en vanlig ledning till en stamledning eller tvärtom väljer du Rita -> Ändra stamledning i menyn. Då får du en markeringstråd från muspekaren till närmaste ledning. Genom att klicka byter du från vanlig ledning till stamledning och tvärtom.

Ändra en kopplingspunkt

Vill du byta ut en kopplingspunkt mot en annan typ använder du Rita -> Ändra kopplingspunkt. I dialogrutan kan du välja vilken typ av kopplingspunkt du vill byta till. Klicka sedan på OK.

Nu väljer du vilken kopplingspunkt som ska bytas ut genom att markera det med en ruta runt den. Det kan vara bra att zooma in lite först för att lättare kunna markera bara kopplingspunkten.

Du kan fortsätta att byta ut punkter tills du avslutar kommandot med ett högerklick. På kommandoraden står vilken typ av kopplingspunkt som kommer att sättas ut härnäst. Om du vill ha en annan kopplingspunkt kan du använda Tab för att byta till en annan typ.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.