Till www.pkdata.se
PK Data

 

Flera språk

Införa flera språk

Vill du hantera flera språk samtidigt så börja med Text -> Välj språk och klicka på Nytt för att lägga till ytterligare språk.

Sedan behöver du köra Text -> Gör språkberoende på alla texter som ska hanteras med flera språk. Den vanliga valproceduren används, så du kan antingen klicka på texterna en i taget eller välja flera på en gång med ett fönster.

Använd Text -> Välj språk för att välja vilket språk som ska visas.

Översätta

Översättningen kan göras på lite olika sätt. Ett alternativ är att gå igenom alla de språkberoende texterna med Text -> Översätt. I vänstra spalten visar du texterna på ett språk och i högerspalten skriver du in motsvarande översättning.

Med pilarna flyttar du dig till nästa (eller föregående) text.

 

Ett annat sätt är att fylla i de tomma texterna precis som vanligt med Ändra -> Redigera text (F9-knappen).

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.