Till www.pkdata.se
PK Data

 

Revideringsmoln

Rita -> Revideringsmoln -> Revideringsmoln

Rita revideringsmolnet där du önskar ha det. När du högerklickar för att avsluta sluts molnet.

Rita -> Revideringsmoln -> Revideringspil

Ritar en pil med en bokstav/siffra i. Skriv först in bokstaven, placera sedan pilen och rotera till sist pilen som du vill ha den.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.