Till www.pkdata.se
PK Data

 

Skapa PDF

Skapa PDF med Arkiv -> Skapa PDF

PDF-filen skapas i samma mapp och med samma namn som ritningsfilen. Alla blad som finns i ritningsfilen kommer också med i PDF-filen.

Du kan öppna PDF-filen eller mappen. Det går också att ändra filnamnet. Klicka på "Byt namn".

Hela sökvägen visas i filnamnsrutan
Första gången du använder easyelPDF måste dels GhostScript laddas ner och installeras.
Du behöver GhostScript GPL Release (gratisversion), antingen 32- eller 64-bit beroende på din Windowsinstallation.
Sedan ska easyelPDF installeras

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.