Till www.pkdata.se
PK Data

 

Välja objekt

Kommandon som flytta, kopiera, radera, lista med flera börjar med att be dig välja objekt. Detta val sker med CAD-programmets normala valprocedur. Exakt hur valproceduren fungerar beror på hur den är inställd. För elschema är det två olika lägen som är användbara. Ett som är enklare och snabbare och ett med fler möjligheter.

Byta valmetod

Du byter metod med Inställning -> Inställningar EasyCAD/FastCAD -> Välj med...

De två lägen som är användbara för elschema är:

 • Dialog or Popup
 • Multiple Each

Båda metoderna är mycket lika varandra. Dialog or Popup har fler möjligheter än vad Multiple Each har. Å andra sidan är Multiple Each lite snabbare.

I de allra flesta fall fungerar Multiple Each mycket bra och därför kommer det upp en varning varje gång du startar programmet om inte Multiple Each är aktiverat. Vill du stänga av varningen kan du kryssa i "Visa inte denna varning igen" i rutan som kommer upp.

Välja objekt

När FastEL eller EasyEL ber dig välja objekt dyker alltid samma fråga upp på kommandoraden.

Kommandoraden uppmanar dig att välja objekt samt talar om hur många som har valts hittills. Du väljer ett objekt genom att klicka på det. Det finns en liten fyrkant kring muspekaren och alla objekt som passerar igenom denna blir valda när du klickar.

Om det inte finns något objekt inom fyrkanten tolkar programmet den punkten som ena hörnet på ett fönster och ber dig placera motstående hörn. Programmet kommer att välja alla objekt som passerar igenom fönstret.

Genom att hålla ned Ctrl-knappen när du väljer ett objekt kommer det att avmarkeras. Om du har valt för många objekt kan du alltså hålla ned Ctrl och klicka på de som inte ska vara med.

När du är klar med ditt val klickar du på höger musknapp eller trycker på Enter. Om du har Multiple Each inställt som valmetod betyder detta att valet är klart och programmet fortsätter. Om du istället har Dialog or Popup aktiverat som valmetod får du upp en liten meny där du måste välja Do It.

Ytterligare möjligheter med Dialog or Popup

Med Dialog or Popup som valmetod har du fler möjligheter. Utöver att klicka kan du välja objekt efter:
 • All - alla objekt som är valbara
 • Prior - de objekt som skapades eller påverkades av senaste kommando
 • Color - alla valbara objekt med viss färg
 • Layer - alla valbara objekt med visst lager
 • Line style - alla valbara objekt med viss linjestil
 • Fill style - alla valbara objekt med viss fyllnadsmönster
 • Entity Tag # - det objekt som har ett speciellt tag # (visas med list-kommandot)
 • Entity Type - alla valbara objekt av viss typ (till exempel linjer)
Utöver detta har du tre lägen som:
 • Or - lägg till markerade objekt som valda
 • And (Both) - endast objekt som redan är valda och som nu markeras förblir valda
 • Not - se till att valda objekt inte är markerade (ungefär som CTRL-knappen fungerar)

De understrukna bokstäverna i menyn ovan är snabbtangenter. Snabbtangenterna kan användas när menyn är synlig men också innan menyn har kallats fram. Istället för att trycka höger musknapp och sedan klicka på Do It för att göra färdigt ett val räcker det att trycka på D.

Det går att göra mycket avancerade val med denna metod. Du kan till exempel välja alla blå linjer, men inte de som ligger på lager Ram utan att behöva gå runt och klicka på alla linjer som du vill ha med. När du ritar el behöver du sällan alla dessa möjligheter. Därför rekommenderar vi Multiple Each som metod. När du däremot jobbar med importerade ritningar kan dessa möjligheter vara mycket värdefulla.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.