Till www.pkdata.se
PK Data

 

Designmode

Vad är designmode

Designmode används vid skapande och ändring av symboler. I designmode kommer till exempel alla eltexter visa sina styrkoder istället för själva texten. Det gör att man ser tomma texter och vilken styrkod en text har.

Starta och stänga av designmode

Designmode finns i Inställning-menyn eller så kan man skriva DM + enter på kommandoraden. När designmode är aktivt visas en extra meny längst till höger:

För att avsluta designmode kan man välja DM -> Stäng av designmode eller skriva DM + enter på kommandoraden igen.

Övriga funktioner i DM-menyn används för att skapa och ändra symboler och ritramar.

Vad händer i designmode

Eltexter

De texter som innehåller extra information (ofta kallade eltexter) kommer att visa sin styrkod istället för själva texten. Även om texten är tom kommer styrkoden att visas. Exempel:

Använd designmode för att se var det ligger tomma (ej ifyllda) eltexter.

Styrfunktioner i symboler visas

I symbolerna finns extra funktioner för att bryta upp linjer vid placering och anslutningspunkter som markerar anslutningar till en symbol. I designmode visas dessa som en diagonal linje (elbreak) och små kryss (anslutningspunkter).

Symboler öppnas

När man väljer en symbol för att sätta in den kommer den att öppnas istället. Det går alltså inte att sätta in symboler så länge designmode är aktivt. Istället öppnas symboler så att man kan ändra dem.

När du ändrar på en standardsymbol så spara den under Egna symboler först. Ändrar du direkt i standardsymbolen riskerar den att skrivas över vid nästa uppdatering.
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.