Till www.pkdata.se
PK Data

 

Ändra egenskaper

Ändra -> Ändra egenskaper används när man vill ändra på ett redan ritat objekt. Det är till exempel här man byter färg.

Beroende på vilken sorts objekt du valt kommer du nu att få frågan om att välja objekt att ändra på och sedan få en fråga på kommandoraden eller en dialogruta att göra ändringarna i.

Exempel: Om du väljer att ändra färg väljer du först objekt. Sedan kan du antingen skriva in det nya färgnumret eller klicka med höger musknapp för att få upp dialogrutan.

Exempel: För att ändra textegenskaper väljer du först texterna som ska ändras och får sedan upp dialogrutan.

Exempel: När du väljer att ändra text får du först upp dialogrutan där du skriver in den nya texten och först därefter väljer du vilka texter som ska ändras. (Oftast är det enklare att använda F9.)

Ändra färg på allt

Genom att välja Ändra -> Hela ritningen -> Ändra färg på allt kan du byta färg på allt i hela ritningen på en gång. Tänk på att den verkligen byter färg på allt, alltså även ritramen.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.