Till www.pkdata.se
PK Data

 

Koordinatsystem

Att rita CAD skiljer sig en hel del från att jobba med bildprogram eller med en ordbehandlare som Microsoft Word. Det sätt att jobba som är bäst för till exempel en ordbehandlare är inte det bästa sättet att jobba med CAD. Om du inte har erfarenhet från något CAD-program så kommer här lite av grunderna. Du kommer kanske att behöva tänka om lite, men så snart du kommit över första tröskeln kommer det inte att vara några problem.

Om du inte kommer att rita installationsel är detta kapitel inte lika viktigt. Övriga delar ställer inte lika stora krav på rena CAD-kunskaper.

Koordinatsystemet

Alla objekt som skapas i ett CAD-program ligger i ett koordinatsystem med X-axeln till höger och Y-axeln uppåt. Vinkeln 0° finns längs X-axeln och positiva gradtal går motsols.

En linje beskrivs till exempel av CAD-programmet med två koordinater (X,Y) var den börjar och var den slutar. För att ta bort en bit på mitten av linjen krävs att programmet skapar två linjer, en för den första biten och en för den andra biten.

Det är inga problem för ett CAD-program att skapa flera linjer ovanpå varandra. De kan ha exakt samma start och slutkoordinater eller bara överlappa varandra en bit. Du kommer inte att se någon skillnad på skärmen utan märka det först när du försöker ändra på något i ritningen.

Att ange koordinater

Det finns flera olika sätt att ange en punkt i programmet. Det allra vanligaste är att klicka i ritytan med musen. Om du vill ange ett mer exakt mått än du kan få genom att klicka kan du också skriva in koordinaterna på kommandoraden. Viktigt att tänka på är att du använder punkt för att ange decimaler och kommatecken för att separera olika värden.

Absoluta koordinater

Du kan alltid ange en koordinat med utgångspunkt från origo (0,0) vilken oftast finns i nedre vänstra hörnet. Du skriver helt enkelt in X- och Y-värdena med komma emellan. Kom ihåg att använda punkt före eventuella decimaler.

Exempel:

Linjen kommer nu att börja på X=3,05 och Y=1,12

Relativa koordinater

Absoluta koordinater är ofta jobbiga att använda i verkliga projekt. Mycket vanligare är relativa koordinater som utgår från senaste angivna punkten. Relativa koordinater anger alltså bara förändringen. Du anger att det är en relativ koordinat du vill ange genom att börja med ett snabel-a (@). I övrigt ser de precis ut som absoluta koordinater.

Exempel:

Polära koordinater

Lite mer speciellt är polära koordinater. Det anger en vinkel och en sträcka. I vissa lägen kan detta vara mycket praktiskt. Du anger polära koordinater med ett mindre än-tecken (<) följt av vinkel och sedan sträcka.

Exempel:

Detta ger en linje som går i riktningen 45° och är 5 mm lång. Notera att vinklarna mäts från X-axeln och går motsols.

Beräknade uttryck

CAD-programmet har en inbyggd kalkylator. Istället för att ange ett värde kan du skriva in ett matematiskt uttryck. Det kan vara så enkelt som 2+2 eller mer komplicerat som (4+3)*5.

Exempel:

Detta motsvarar alltså: @14, 2.33333

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.