Till www.pkdata.se
PK Data

 

Installationsel och larm

Det här kapitlet behandlar de kommandon och funktioner som är speciella för installationsel. Om man jämför installationsel och kretsschema så är kretsschema-delen betydligt mer styrd till att rita på ett visst sätt. Många symboler kommer in på en bestämd höjd, fastnar på linjer och liknande. För installationsel så är det inte möjligt att ge samma ritstöd. Du som konstruktör måste få rita precis hur du vill. Friheten gör det också svårare för programmet att ge hjälp, det finns ju så många olika saker som du kan vilja göra.

Programmet gör ändå ett försök med att ge hjälp så långt det är möjligt. Som exempel så fäster uttag mot väggar. Uttagen roteras för att få samma riktning som väggen och placeras på det förinställda avståndet ut från väggen. Eftersom det är fullt möjligt att placera ett uttag i till exempel taket eller golvet så är den här hjälpen möjlig att slå av så att uttaget kan placeras fritt.

Larmsymbolerna följer SWELARMs standard på larmsymboler. Även symboler för orienteringsritningar (OR-symboler) ingår både för inbrottslarm och brand (SBF 1021).

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.