Till www.pkdata.se
PK Data

 

Texter i ritningshuvudet

När du väljer kommandot Text -> Text ritningshuvud får du upp en dialogruta där du ser de olika textfälten i ritningshuvudet.

Du kan fylla i texter för de olika fälten och välja om den ska gälla för alla blad eller endast det aktuella bladet. Om du har ett antal blad med samma text i det fältet och vill ändra på alla på en gång väljer du Grupp.

Om det finns fler textfält i ritningshuvudet kan du se resten genom att klicka på pilen.

Genom att klicka på Texter på andra blad kan du fylla i fältet för olika blad och bladintervall.

I den stora rutan ser du vad som står i fältet på olika sidor. Längst ner kan du skriva in önskad text och vilka sidor den gäller för. Klicka på Lägg till.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.