Till www.pkdata.se
PK Data

 

Punktlåsningar

Det går också att ange koordinater i förhållande till befintliga objekt. Om du till exempel vill ha en punkt mitt på en linje, begär du punktlåsningen mittpunkt och klickar sedan på linjen. Punktlåsningarna hittar du i PLås-menyn.

De flesta finns också snabbt tillgängliga på funktionstangenterna F2 till F5.

F2 - Centrum
F3 - Mittpunkt
F4 - Korspunkt
F5 - Ändpunkt

Du kan använda en punktlåsning när CAD-programmet frågar efter en koordinat. Du måste alltså starta det kommando som du ska använda först och först när frågan om en koordinat kommer kan du använda punktlåsningen. Så snart du valt punktlåsningen ändrar markören utseende och får en liten fyrkant kring spetsen.

Programmet ber dig nu välja det objekt som det ska låsa mot.

För centrum och mittpunkt kan du klicka var som helst på objektet. För ändpunkt kan du klicka var som helst på den halva som ligger närmast den ändpunkt du vill ha.

Korspunkt är lite speciell. Antingen klickar du i korsningen så båda objekten kommer med eller så klickar du först på ena objektet och sedan på det andra. Om du klickar på ett objekt i taget kommer du se att det första blir gråmarkerat innan du väljer det andra objektet.

Närmaste punkt på ser helt enkelt till att koordinaten kommer att ligga exakt på det objekt du klickar på.

För Mitt emellan två punkter behöver du ange två punkter. För att ange dessa kan du använda dig av andra punktlåsningar.

Om du alltid har Snap aktiverat när du ritar så behöver du oftast bara använda centrum och mittpunkt. Om du har Snap inaktivt ibland kan du behöva ändpunkt för att ansluta i änden på ett objekt. Om du bara klickar på ändpunkten är det inte troligt att koordinaterna blir precis lika. Deras värden kommer då att skilja en del.

För kretsschema och pneumatik rekommenderar vi att du alltid har Snap aktiverat förutom när du placerar texter. För installationsel kan du behöva stänga av snap och då ökar behovet av punktlåsningarna.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.