Till www.pkdata.se
PK Data

 

Ny ritning

Det första du behöver göra när du ska börja på ett projekt är att skapa en ny ritning. Ritningen skapas utifrån en mall eller ritningsram. Mallen innehåller alla inställningar för projektet. Du kan ha olika mallar med olika utseende och olika inställningar för olika kunder. För återkommande kunder är det därför smidigt att skapa en egen ritningsram med inställningar och utseende för just den kunden.

Du skapar en ny ritning genom att välja Arkiv -> Ny ritning.

Du får nu upp en ruta med alla ritningsramar som finns på din dator. Om du klickar på någon av de ritningsramar som finns med som standard så får du också en kort förklaring i rutan märkt Information.

Du kan välja vilken logotyp du vill ha i ritramen med knappen Byt logo. Se kapitlet Anpassa -> Logotyper.

Följande ritramar är lämpliga för att rita kretsschema:

Ritram

Korsreferenser

Utseende

Kretsschema 1-9Kolumner 1-95.4
Kretsschema 1-9 A-EKolumner 1-9
Rader A-E
5.2D
Kretsschema A-K 1-9Kolumner A-K
Rader 1-9
5D3
Kretsschema StandardKolumner A-K5B

När du klickar på Skapa får du några frågor om ritningsinställningar. Mer om detta i nästa avsnitt.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.