Till www.pkdata.se
PK Data

 

Ritningsinställningar

Dialogrutan för ritningsinställningar visas när du skapar en ny ritning. Vill du komma åt den senare väljer du Inställning -> Ritningsinställningar.

Här har du möjlighet att välja vilka färger som ska användas och komma vidare för att ändra textinställningar:

  • Knappen Textregler visar dialogboxen för enkla ändringar av textreglerna.
  • Knappen Textstorlek ger möjlighet att ställa in önskad storlek på texter i kretsschemat och textvinkel.
På gamla CRT-skärmar kunde man inte använda vit bakgrund för CAD-arbete eftersom det gav för mycket strålning i ansiktet. Dagens skärmar är dock så bra att det är en smaksak om man vill jobba med svart eller vit bakgrund.
Med MCOLOR kan du välja markeringsfärg. Ritar du med vit bakgrund syns den förinställda dåligt.

Inställning av textstorlek

Textvinkel för stående texter kan ställas in enligt ritningsstandard eller den för utskrift på A4 mer lättlästa.

I symbolerna i FastEL/EasyEL används normalt följande textstorlekar:

  • 2,5 mm (små texter) på kontaktnummer och liknande
  • 3,5 mm (stora texter) på benämningar m.m.

Om du vill kan du här ändra storlekarna för olika sorters texter. Med knappen i högerkanten kan du ändra storleken på alla texter som redan finns i ritningen, annars gäller ändringen texter som sätts in från och med nu.

Inställning av textregler

Här kan du ställa in önskad benämning på apparater och om dessa ska benämnas automatiskt eller endast ges som förslag. Du kan också välja om X-nummer ska användas och hur dessa ska tilldelas och om plintnummer ska tilldelas per grupp eller med löpnummer.

Tilldela automatisk innebär att komponenten kommer att benämnas helt automatiskt vid insättning.

Fråga (förslag) innebär att programmet kommer att fråga efter namnet vid insättning, men lämnar ett förslag inom hakparenteser som enkelt kan godkännas om man inte vill ge den ett annat namn.

Fråga (utan förslag) ställer en fråga på kommandoraden precis som ovan, men utan att lämna förslag.

IEC-logik för benämningar

Fullt stöd för att använda benämningar enligt IEC-standard. Korsreferenser tar alltså hänsyn till position (+), funktion (=), referensbeteckning (-) och för komplett beteckning (>).

Avancerade inställningar av textregler

Avancerade inställningar av textregler hittar du under Inställning -> Textregler (avancerad). Här behöver man normalt inte ändra så mycket. Har du behov av det kontakta PK Data support för mer information.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.