Till www.pkdata.se
PK Data

 

Bladhantering

Funktionerna för att skapa nya blad och att navigera mellan befintliga blad i ritningen finns i menyn Blad.

Grafisk visning av använda blad

Precis ovanför ritramen syns en rad med rektanglar. Dessa symboliserar blad, där de fyllda rektanglarna är blad som redan används i ritningen. I exemplet nedan används alltså blad 1-6 och 10-13.

Bläddra mellan blad

För att bläddra mellan befintliga blad kan du använda menyn
Blad -> Nästa/Föregående, Page Up/Page Down.

För att gå direkt till ett visst blad används Blad -> Gå till (kortkommando F6). Tryck F6 (eller välj Blad -> Gå till) och markera önskat blad med den vertikala linjen av hårkorset eller skriv bladnumret på tangentbordet.

Exempel: Byte till blad 2.

Aktiva korsreferenser

Du använda korsreferenserna för att navigera i projektet. Muspekaren blir en hand när den passerar över en referens. Det är bara att klicka så hoppar programmet till den sidan. Komponenten som referensen gäller blir markerad så att du hittar den snabbt.

Skapa nya blad

För att skapa ett nytt blad används CTRL-knappen tillsammans med Page Up/Page Down. Ett nytt blad skjuts in efter/före det bladet du står på. Det går alltså att stå på blad 1 och skjuta in ett nytt blad 1. F6 (Gå till) skapar alltid bladet om det inte finns.

Finns matningslinjer inlagda i ritningen kan du snabbt välja matningslinjer, PLC eller listor från dialogrutan (med FastEL går det också att skapa yttre förbindningsschema):

Infoga/Ta bort

Blad -> Infoga/Ta bort tar fram följande dialogruta med fler funktioner för att lägga till och ta bort blad.

Lägg till efter aktuellt blad.

Skjuter in ett tomt blad efter det blad som är aktivt. Efterföljande blad flyttas ett steg. För att aktivera det nya bladet använd Ctrl + Page Up.
Alla korsreferenser uppdateras automatiskt.

Lägg till blad före aktuellt blad.

Skjuter in ett tomt blad före det blad som är aktivt. Det aktiva bladet och efterföljande blad flyttas ett steg. För att aktivera det nya bladet
använd Ctrl + Page Down. Alla korsreferenser uppdateras automatiskt.

Infoga blad med index

Skapar blad med indexnummer, typ 2A, 2B eller 2.1, 2.2 osv. Du kan endast nå dessa blad med Page Up/Page Down.

Ta bort aktuellt blad

Tar bort det aktuella bladet och alla efterföljande blad flyttas ett steg. Alla korsreferenser uppdateras automatiskt. Observera att du inte kan ångra och återskapa bladet.

Töm aktuellt blad

Tar bort bladet men flyttar inte efterföljande blad. Alla korsreferenser uppdateras automatiskt. Observera att du inte kan ångra och återskapa bladet.

Töm flera blad

Fungerar precis som Töm aktuellt blad men du anger istället vilka sidnummer som ska tas bort. Ange enstaka sidnummer och/eller intervall avgränsade med kommatecken. Ex: 1-3,5,8-12. Observera att du inte kan ångra och återskapa de borttagna bladen.

Döp om blad

Använd Blad -> Döp om blad för att byta namn/flytta på ett blad.

Kopiera blad från annan ritning

Blad -> Kopiera blad från annan ritning. Kopiera ett eller flera blad från annan ritning. Första bladet kopieras till aktuellt blad. Kopierar man mer än ett kommer blad 2 och framåt att placeras sist i ritningen.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.