Till www.pkdata.se
PK Data

 

Symboler

I FastEL och EasyEL finns symboler för att rita både vertikalt och horisontellt. Totalt finns över 1000 symboler som alla följer standarden IEC-60617. Symbolerna väljs ur menyn eller grafiskt från ikoner.

Uppbrytning av linjer

Symboler som placeras på en linje kommer automatiskt att bryta upp linjen. Flyttas symbolen lagas linjen igen. Linjer bryts upp oberoende om linjen ritas först och symbolen placeras på den eller om man väljer att sätta in symbolen först och rita linjen efteråt. Välj den variant som passar dig bäst.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.