Till www.pkdata.se
PK Data

 

Placera symboler

Välja en symbol

Det finns flera olika sätt att välja symboler:

  • Menyn
  • Ikon
  • Grafiska menyer

Ett exempel är en vanlig slutande kontakt på ikonen . Den finns också i menyn Symboler -> Kontakter, kontaktdon eller i den grafiska menyn som visas med ikonen .

Alternativt kan man välja Symboler -> Symboler i textform,
snabbtangent F12.

Olika symboler finns tillgängliga beroende på vilken meny som är vald.

De grafiska menyerna visas genom att klicka på ikonerna i vänsterkanten, t.ex. just . För kretsschema fås genom den symboler för vertikalt (stående) ritande med vänster musknapp och horisontellt (liggande) ritande genom att klicka med höger musknapp på ikonen.

Placera symboler

När du valt symbolen ska den placeras. Grundregeln är att det bara är att klicka där du vill ha symbolen. För att underlätta att placera symbolen på rätt plats finns lite olika låsfunktioner till din hjälp.

Fast läge Symbolen hamnar alltid på samma plats utan att du behöver ange någon position. Exempel: matningslinjer och textlistor
Låst i höjdled Symbolen placeras alltid på samma höjd för att till exempel fästa mot fas- och matningslinjer. Exempel: motordrift, kontaktor
Låst i sidled Som ovan, fast i sidled istället.
Låsning mot linjer Symboler fäster mot närmaste linje. Exempel: slutande kontakt, plint
Låsning mot symboler Symboler låser mot tidigare utplacerade symboler i höjd- eller sidled. Detta gör att symboler enkelt hamnar i en snygg rad. Exempel: slutande kontakt, plint

För att släppa på låsningen, håll ner Shift medan du placerar symbolen.
Med Inställning -> Inställningar FastCAD -> Aktivt snäpp går det att ändra låsningsavståndet.

Växla symbol

Många symboler tillåter snabbväxling mellan likartade symboler. Växlingen utförs med TAB-knappen. Programmet talar om på kommandoraden om TAB-växlingen är tillgänglig för vald symbol.

Snabbväxlingen gör att du inte behöver hämta nya symboler lika ofta. Några exempel:

  • Du kan växla mellan slutande och brytande kontakt i kretsschema.
  • En 1-fas automatgrupp växlar mellan de olika fas-linjerna. Symbolen har automatisk växling när en symbol har placerats. Det gör att den placerar första symbolen på L1, sedan på L2, L3 och därefter L1 igen. Naturligtvis kan du när du vill växla symbol med TAB-knappen.

Du kan också skriva in ett nummer för den symbol du vill växla till och trycka enter. Vill du att 1-fas automatgrupp ska placera sig på faslinje L3, så skriver du 3 och trycker på Enter på kommandoraden.

Knapparna Ortho och Snap

Om symboler placerar sig konstigt, kontrollera inställningarna av knapparna Ortho och Snap. Ortho bör vara av och Snap på.

Vid insättning av plintar kan det vara nödvändigt att hålla ned Shift-knappen för att få plinten på önskad plats.

Upprepa senaste symbol

Det går bra att upprepa insättningen av en symbol på samma sätt som du kan upprepa ett kommando. När det är en symbol som kommer att upprepas ser kommandoraden ut så här:

Att upprepa insättningen av en symbol är användbart om du till exempel behöver byta sida. Avbryt då symbolinsättning, byt till rätt blad och upprepa sedan senaste symbolinsättning med vänster (eller höger) musknapp.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.