Till www.pkdata.se
PK Data

 

Korsreferenser

Både FastEL och EasyEL uppdaterar korsreferenser och hänvisningar direkt utan fördröjning. Du får direkt förslag på lediga kontakter och varningar om något krockar.

Korsreferenserna hålls alltid uppdaterade. Det går utmärkt att infoga eller ta bort ett blad. Alla korsreferenser som berörs kommer att uppdateras.

För att korsreferenser ska skapas måste benämningarna vara exakt lika. Stora och små bokstäver tolkas lika, men har du till exempel fått med ett extra mellanslag någonstans kommer benämningarna att betraktas som olika och ingen korsreferens skapas.

Olika sorters korsreferenser

I FastEL och EasyEL finns flera olika sorters korsreferenser:

  • Spole med kontakter
  • Matningslinjer
  • Alla delar till varandra

Spole med kontakter

Förutom att uppdatera korsreferenser mellan en spole och dess olika kontakter håller FastEL och EasyEL hela tiden reda på lediga anslutningar.

När du sätter in en ny kontakt får du reda på nästa lediga nummer.Genom att trycka på Insert får du upp en lista på använda kontakter.

Finns det ingen ledig kontakt får du reda på det genom att du inte får något förslag på nummer.

Om du använder ett kontaktnummer som inte finns eller är dubblerat får du en varning direkt. Det är upp till dig att lösa det på lämpligt sätt.

För att få fram alla varningar som inte är åtgärdade kan du använda
Text -> Uppdatera alla korsreferenser.

Matningslinjer

Matningar har fått en egen typ av korsreferens som refererar till föregående respektive nästa blad där matningen används. Lägger du in en ny matningslinje mellan två tidigare blad så läggs det nya bladet automatiskt in på rätt ställe i kedjan.

Alla delar till varandra

Komponenter som ritas utspridda på olika blad kan för varje del ha en korsreferens till alla andra delar.

Detta används för till exempel en tryckknapp med extra block som ritas på olika blad.

Korsreferens linje

Symboler -> Matningslinjer, inkommande matning -> Jordtecken Korsref -> Korsreferens används när en tråd ska fortsätta över till ett annat blad. Du placerar korsreferensen där tråden slutar, skriver in benämningen och sätter in ytterligare en med samma benämning där tråden fortsätter igen. Själva korsreferensen dyker upp automatiskt.

Olika utseenden

Det finns flera olika möjliga utseenden för korsreferenser. Du kan välja att visa:

  • blad
  • blad och kolumn
  • blad och rad
  • blad, kolumn och rad

Detta väljer du enklast genom att välja en ritningsmall med rätt korsreferenssystem när du börjar på en ny ritning.

Dessutom kan du lägga till skiljetecken och bestämma vad de olika serierna börjar på. Läs mer om avancerade ritramsinställningar i kapitlet Anpassa.

Det bästa är att välja rätt korsreferenssystem innan man börjar rita. Om du ändå skulle behöva ändra på inställningarna för korsreferenserna i en påbörjad ritning behöver du uppdatera korsreferenserna genom att använda Text -> Uppdatera alla korsreferenser. Samma kommando är framför allt användbart för att ta fram alla varningar som inte åtgärdats.

Aktiva korsreferenser

I FastEL kan du använda korsreferenserna för att navigera i projektet. Muspekaren blir en hand när den passerar över en referens. Det är bara att klicka så hoppar programmet till den sidan. Komponenten som referensen gäller blir markerad så att du hittar den snabbt.
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.