Till www.pkdata.se
PK Data

 

Sätta in symboler

Även om man gör en elinstallationsritning kan det finnas användbara symboler i larm-menyn också.

Välja symbol

Det finns två olika sätt att välja symboler:
 • Menyn
 • Grafiska menyer
Menyerna med symboler finns till vänster på skärmen. De grafiska menyerna visas genom att klicka på någon av ikonerna i högerkanten
(I FastEL finns dessa ikoner i vänsterkanten). När du åker med musen över dem dyker det upp en liten förklaring på vilken sorts symboler som finns där. Nedan ser du ikonerna för elinstallations- respektive larmsymboler.

El

 • Plintar
 • Strömkällor
 • Centraler
 • Uttag
 • Strömbrytare
 • Belysning
 • Lysrör
 • Signaldon
 • Tidur
 • Bussystem
 • Larm
 • Tele
 • Bygg

Larm

 • Inbrott
 • Inbrottcentral
 • Brand
 • Brandcentral
 • CCTV
 • Passer
 • Nätverk
 • Nätdon
 • Larmdon
 • Överfall
 • Område
 • Styr och övervakning
 • Porttelefon
 • Utrymning
 • Övrigt
 • OR-symboler
 • OR-symboler brand
 • Utrymning
Stora och tydliga bilder gör det enkelt att hitta det man letar efter i grafiska menyn. När du väljer ikonen för strömbrytare kommer följande valruta dyka upp:

Placera symboler

När du valt symbolen ska den placeras. Grundregeln är att det bara är att klicka där du vill ha symbolen. För att underlätta att placera symbolen på rätt plats finns lite olika låsfunktioner till din hjälp.
Låsning mot rumSymboler fäster mot centrum på rum.Exempel: lampa, lysrör
Låsning mot väggSymboler roteras och fäster mot väggar.Exempel: vägguttag, strömbrytare
Om du vill placera symbolen fritt, tryck på Insert-knappen för att släppa på låsningen. För att slå på låsningen igen, tryck på Insert-knappen en gång till.

De symboler som har låsning mot rum eller väggar har texten INS - Låsning på/av på kommandoraden. Lamputlopp har ytterligare en finess. Närmar du dig en vägg blir symbolen automatiskt väggmonterad och centrerar sig mot fönster och dörrar.

Du kan också ange ett exakt mått när du placerar en symbol. Skriv in ett mått (syns på kommandoraden) och tryck enter. Symbolen kommer nu att fästa på detta avstånd från hörn eller vägg.

Hur långt från väggen en symbol låses fast ställs in i Inställning -> Ritningsinställningar, klicka på knappen Avstånd. Detta gäller inte redan placerade symboler, så vill man ändra på det bör man göra det när man börjar för att få en enhetlig ritning.

Växla symbol

Många symboler tillåter snabbväxling mellan likartade symboler. Växlingen utförs med Tab-knappen. Programmet talar om på kommandoraden om Tab-växlingen är tillgänglig för vald symbol.

Snabbväxlingen gör att du inte behöver hämta nya symboler lika ofta. Till exempel finns enpolig brytare, kronbrytare och uttag i samma växlingsgrupp.

Rotera och spegla symboler

Symboler för installationsel går att rotera och spegla. Du utför rotation och spegling när du håller i symbolen och ska placera den. Alla förändringar visas direkt på skärmen. Även symboler som är inställda på att fästa mot väggar kan vridas, till exempel för att visa att en detektor är riktad åt ett speciellt håll.

Med pil upp och pil ned roterar du symbolen i steg om 45°. Pil upp roterar symbolen 45° motsols. Pil ned roterar symbolen 45° medsols. Shift-knappen tillåter rotation i steg om 15°. Håll ned Shift-knappen och flytta ut muspekaren till höger om symbolen. Genom att röra muspekaren runt symbolen kommer symbolen att rotera i steg om 15°. Genom att hålla ner både Ctrl och Shift kan du rotera symbolen fritt genom att röra muspekaren runt symbolen. Pil höger och pil vänster speglar symbolen genom Y-axeln.

Andra finesser

Om du placerar två symboler på samma ställe läggs den andra symbolen utanför den första. Har du musen närmare väggen när du klickar fast den andra symbolen placeras de intill varandra under gemensam täckplåt, annars längre ut.

Sätta in många likadana symboler

För att sätta ut många symboler (t.ex. lampor) och fördela dem jämnt över en yta eller linje används Ändra -> Kopiera matris. Läs mer under kapitlet Ändra -> Flytta och kopiera.

Knapparna Ortho och Snap

Vid all symbolinställning tar programmet hänsyn till om Snap-knappen är aktiv eller inte. Om Snap-knappen är aktiv kommer symbolen alltid att hoppa till fasta punkter med till exempel 100 mm mellanrum. För installationsel finns det tillfällen då det är bra att koppla ur Snap-funktionen. För symboler som inte är låsta i antingen höjdled eller sidled tar programmet hänsyn till om Ortho-knappen är aktiv eller inte. Om Ortho är aktiverat kommer första symbolen att kunna placeras fritt. Efterföljande symboler kommer nu endast att kunna placeras under/över denna eller till höger/vänster om denna. Ibland är detta bra, men i många fall kan det vara bra att slå av Ortho.

Upprepa senaste symbol

Det går bra att upprepa insättningen av en symbol på samma sätt som du kan upprepa ett kommando. När det är en symbol som kommer att upprepas ser kommandoraden ut så här:

Att upprepa insättningen av en symbol är användbart om du till exempel behöver byta våning. Avbryt då symbolinsättning, byt till rätt våning och upprepa sedan senaste symbolinsättning med till exempel höger musknapp.

Fylla i texter

Vissa symboler ställer frågor om benämningar och andra texter när de har placerats.

Tomma texter

Om texten som efterfrågas inte har något värde så ställs frågan på kommandoraden.


Samtidigt visas ett kryss (hårkors) där texten kommer att placeras:

Med befintlig text

Om texten redan har ett värde kommer en dialogruta upp där det är möjligt att ändra i texten. Ett kryss (hårkors) markerar var texten som redigeras befinner sig i ritningen.

Automatisk lagerväljare

Alla symboler vet vilket blad och vilket lager de normalt ligger på. Om inte rätt blad är aktivt kommer en varning där man kan välja att byta blad eller att placera symbolen på aktuellt blad (även om symbolen inte är tänkt för det).
Exempelvis ett uttag kan normalt placeras antingen på belysning eller på kraft. Båda dyker upp som förslag:
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.