Till www.pkdata.se
PK Data

 

Radera

Förutom det vanliga kommandot för att radera (se nedan) finns en specialvariant som kallas Radera del av symbol. Radera del av symbol är utvecklat för kretsschemadelen från början, men är även användbart för installationsel och larm.

Skillnaden är att vanliga radera tar bort allt som markeras medan Radera del av symbol sparar (och lagar) linjer i närheten av det som tas bort. Se exemplen längst ned.

Radera

Ändra -> Radera frågar dig först efter vilka objekt som ska påverkas. Du väljer objekt med CAD-programmets normala valprocedur.Valda objekt gråmarkeras. När valet är klart (bekräftas som vanligt med höger musknapp) kommer radera att utföras direkt. Objekten tas bort och ritas över med bakgrundsfärg. Om andra objekt har befunnit sig på samma ställe så kommer de nu att se trasiga ut. Nästa gång skärmen ritas om kommer allt att se rätt ut igen. Du kan rita om skärmen direkt genom att välja Blad -> Rita om i menyn.
Kortkommandot för Rita om är Ctrl+R.

Exempel: Ta bort ett uttag och tillhörande ledning.

Ta bort en symbol

Kommandot Ändra -> Radera del av symbol (finns även på knapp F8) tar bort allt som finns helt inom det fönster du anger. Saker som inte ligger helt inom fönstret berörs inte. Linjer som är uppbrutna inom fönstret kommer att lagas.

Efter att ha tryckt på F8 frågar programmet efter två punkter som bildar hörnen på en rektangel/fönster. Första frågan lyder:

Sedan frågar programmet efter andra hörnet:

Alla objekt som ligger helt inom fönstret kommer att tas bort. Linjer som är uppbrutna inom fönstret kommer att lagas. I praktiken innebär detta att F8 även tar bort "hål" på linjer.

Exempel: Ta bort ett uttag.

Exempel: Ta bort ett fönster ur en vägg.

Fixa hörn

När du tagit bort väggar kan du behöva använda Väggar -> Fixa hörn. Läs mer under Stomme -> Rita väggar.

Högerklicksmenyn

På högerklicksmenyn finns också kommando för att radera. Klickar man på en symbol finns det möjlighet att radera både hela symbolen eller bara själva objektet (linjen, texten eller liknande) som man klickade på.

Högerklicksmenyn är tillgänglig genom att klicka på höger musknapp när inget kommando är aktivt (det står "Command" på kommandoraden).

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.