Till www.pkdata.se
PK Data

 

Logotyper

Logotyp i en ny ritning

När du skapar en ny ritning kan du välja att använda en befintlig logotyp eller skapa en ny med enbart text.

Välj Arkiv -> Ny ritning och klicka på Byt logo.

Ett snabbt och enkelt sätt att göra sin egen ritram är att lägga in företagsnamnet och kontaktuppgifter i logotyp-rutan. Du kan ha 2-3 rader text och välja typsnitt.

Du kan också sätta in en logotyp du skapat själv genom att välja Byt till färdig logotyp.

De egna symboler som är märkta som logotyper kommer att finnas i denna lista. Du väljer den du vill ha och hur den ska placeras i rutan.

Knappen Importera bild ger dig möjlighet att välja en bild att använda som logotyp. Bilden läggs automatiskt till som en logotyp i Egna-menyn.

Använd gärna en mindre storlek på bilden till din logotyp (under 470 kB). Då sparas den direkt i ritningsfilen. Annars används bilden som en extern fil.

Skapa en logotyp

Logotyper kan se ut på många sätt. Allt från enkla texter till komplicerade bilder.

Om du har ritat en logotyp och vill spara den så välj Egna -> Skapa (spara) ny symbol... Ge den ett namn och bocka för att symbolen är en logotyp. Klicka på OK. Välj allt du vill ska ingå i logotypen. (Notera att en bitmap-bild väljs genom sin ram även om ramen inte är synlig.) Programmet frågar sedan efter handtag för symbolen, klicka bara i närheten.

Om du vill använda en bild som logotyp kan du gå till menyn Egna -> Skapa (spara) ny symbol... och klicka på Importera bild som logo. Bilden finns nu som en logotyp i Egna-menyn och du kan välja den där. I dialogrutan som kommer upp kan du välja hur du vill att den ska placeras i rutan i ritramen.

Ändra en logotyp

För att ändra på en logotyp kan du starta designmode, hämta logotypen från Egna-menyn, göra dina ändringar (exempelvis lägga till text till en bild) och sedan spara den färdiga logotypen.

Välj Inställning -> Designmode (eller skriv DM på kommandoraden och tryck sedan Enter). Att designmode är aktivt kan du se genom att det finns en extra meny längst till höger i menyraden, DM. Gå till menyn Egna och välj ur listan den logotyp du vill ändra på. Nu kan du göra dina ändringar av logotypen och sedan spara den och stänga av designmode på samma sätt som du aktiverade det. Observera att om du inte vill spara över den gamla logotypen måste du spara den med Arkiv -> Spara som... och döpa om den.

Rita av logotypen

Logotypen är antingen ett CAD-objekt eller en bitmapbild. Om du kommer att använda logotypen i många ritningar är det bra att ha den som CAD-objekt. Ritningen blir enklare att flytta och lite snabbare att jobba med. Om logotypen finns som bitmapbild kan du rita om den i FastEL eller EasyEL.

Skalan eller storleken för en logotyp spelar ingen roll. När den sätts in anpassas den automatiskt för att passa i rutan.

Om logotypen finns som bitmapbild så kan den placeras i bakgrunden och ritas av. Detta gör du lättast med:

Hämta in bilden med Rita -> Infoga -> Bild.... Efter att du valt filen frågar programmet efter insättningsmetod:

För logotyper bör du välja Scale to just fit inside (skala bilden så att den får plats i ramen). Markera sedan ett fönster (första och andra hörnet) som bilden kommer att placeras i.

Välj Blad -> Zooma fönster och förstora logotypen så den täcker större delen av ritytan.

Zooma fönster finns också som ikon i högerkanten.

Rita av logotypen med vanliga CAD-objekt som linjer, bågar och cirklar. I kapitlet Rita andra objekt kan du läsa lite mer om dessa.

Ta bort bitmapbilden som inte behövs längre med Ändra -> Radera. Välj bilden genom att klicka på den yttre ramen.

Vill du ha tillgång till fler ritfunktioner så byt till menyn FastCAD (eller EasyCAD). Då kan du bland annat välja mellan åtta olika sätt att rita cirklar.

Spara logotypen med Egna -> Skapa (spara) ny symbol... och bocka för att symbolen är en logotyp. Välj vad som ska ingå i logotypen och klicka någonstans i närheten för insättningspunkt.

Logotyp som CAD-objekt

Ibland finns logotypen som FastCAD FCW, AutoCAD DWG eller AutoCAD DXF. Du kan då öppna den ritningen och använda den direkt. Välj Arkiv -> Öppna och byt filformat om det behövs.

Sätta in logotyp ur Egna-menyn

När du väljer en logotyp ur Egna-menyn kommer en dialogruta upp i stället för den vanliga insättningen av symboler.

Placering

Logotypen kommer att placeras i en ruta i ritningsramen. Om logotypen inte täcker hela rutan kan du välja hur den ska placeras. I sidled kan den placeras i vänsterkant, mitten eller högerkant. På samma sätt kan den i höjdled placeras i överkant, mitten eller underkant.

Storlek

Storleken anger hur stor del av rutan som logotypen ska ta upp. Logotypen kommer inte att täcka större andel av rutan än detta procentvärde i höjdled eller sidled.

Ruta

Det finns två sätt att välja i vilken ruta logotypen ska placeras.

  • I en ruta på ritramen
  • Ange position med ett fönster

Om du väljer i en ruta på ritramen så måste rutan avgränsas med linjer som alla har samma färg. Färgen ställer du in genom att klicka på färgrutan. Du behöver sedan bara ange vilken ruta genom att klicka i den rutan.

Om du anger position med ett fönster får du ange två punkter som utgör ett fönster. Eftersom kommandot tar bort gamla logotyper måste du vara noga med att fönstret inte innehåller någon del som ska vara kvar. Det kan vara bra att zooma in med fönster så att det är lättare att välja rutan. Ibland kan det vara bra att avaktivera Snap-funktionen för att kunna ge en bättre position.

Ta bort gamla logotyper

Gamla logotyper inom den ruta som har valts ut tas automatiskt bort och sedan placeras den nya i rutan.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.