Till www.pkdata.se
PK Data

 

Flytta och kopiera

Flytta och kopiera finns i Ändra-menyn. Dessa kommandon frågar dig först efter vilka objekt som ska påverkas. Du väljer objekt med CAD-programmets normala valprocedur.Flytta och kopiera frågar dig sedan varifrån du vill flytta eller kopiera objekten. Du kan se det som att om du ska flytta ett papper måste du först ta tag någonstans i papperet.

När du har tagit tag i objekten kan du placera dem på önskad plats. Med PageUp/PageDown kan du byta blad innan du placerar.

Där objekt tas bort ritas det över med bakgrundsfärg. Om andra objekt har befunnit sig på samma ställe så kommer de nu att se trasiga ut. Nästa gång skärmen ritas om kommer allt att se rätt ut igen. Du kan rita om skärmen direkt genom att välja Blad -> Rita om i menyn.

Kortkommandot för Rita om är Ctrl+R.

Högerklicksmenyn

På högerklicksmenyn finns också kommando för att flytta eller kopiera. Det är bara den symbol eller det objekt man klickade på som påverkas. Den här metoden är otroligt snabb eftersom enda frågan är var symbolen/objektet ska placeras.
Som alternativ till att kopiera en symbol finns Infoga symbolen på nytt. Då används symbolens insättningsfunktioner med till exempel smarta låsningar.

Högerklicksmenyn är tillgänglig genom att klicka på höger musknapp när inget kommando är aktivt (det står "Command" på kommandoraden).

Kopiera en våning

Se till att stå på rätt blad (stomme, om det är stommen du ska kopiera). Välj det som ska kopieras och klicka någonstans för att välja inplaceringspunkt.

Byt sedan blad till nästa våning med Ctrl+PageUp (eller PageDown). Om våningen inte redan finns i bladstrukturen får du en fråga om att skapa en ny våning.

Ange relativa koordinater 0,0 för att placera på precis samma ställe som förut. Relativa koordinater anger du genom att skriva snabel-a (@) före koordinaterna, alltså knappar du in @0,0.

På samma sätt kan du givetvis kopiera saker mellan vilka blad som helst. Flytta dig med PageUp och PageDown mellan blad inom samma våning och använd relativa koordinater 0,0 för att placera det på exakt samma ställe.

Kopiera matris

Ändra -> Kopiera matris används när man vill ha ett antal symboler utspridda i ett rum eller över ett område.

I rutan ser du hur det alternativ som du valt används. Du ska alltid ha placerat ut den första symbolen (i ett fall två symboler), så att du har något att kopiera.

Flytta en del av en symbol

För att flytta en del av en symbol används kommandot Ändra -> Tänj.

När du väljer tänj möts du av kommandoraden:Kommandoraden avslöjar att det finns tre olika möjligheter att välja objekt. Att klicka på en linje, att klicka på första hörnet av ett fönster, samt att klicka med höger musknapp för att välja objekt enligt CAD-programmets vanliga valprocedur.

Ange ett fönster

Det vanligaste sättet att använda tänj är att ange en rektangel (fönster) runt det som ska flyttas. Ofta är det bra att ha Ortho-knappen intryckt så att förflyttningen endast sker i höjdled eller sidled. Tänj påverkar alla objekt som berörs av den rektangel som du anger. Alla punkter som ligger inom rektangeln kommer att flyttas.

Ett enkelt exempel på detta är att förlänga en linje. Välj kommandot Ändra -> Tänj. Lägg ett fönster kring ena änden av linjen (klick 1 och 2 i bilden) och markera hur fönstret ska flyttas. Klick 3 gör att linjen förlängs med ett avstånd som motsvarar det mellan klick 2 och 3.

På samma sätt fungerar det om fler objekt är inblandade.

Exempel: Flytta ett fönster längre ifrån väggen

För att flytta fönstret ett givet avstånd så använder du relativa koordinater. När du ska ange tredje punkten så skriver du in till exempel @0,-500 för att flytta fönstret 500 mm nedåt (i Y-riktning).

Fönstret flyttas då exakt 500 mm nedåt.

När det gäller fönster och dörrar så är det ibland enklare att ta bort fönstret eller dörren med F8 och sedan sätta in nytt med angivet avstånd från väggen.

Kopiera mellan ritningar

För att flytta eller kopiera mellan ritningar används klippbordet. Snabbtangenterna
Ctrl-C och Ctrl-V fungerar som i andra Windows-program.

Arbetsgång för att kopiera från en ritning till en annan

  1. Öppna ritningen du vill kopiera från.
  2. Välj Ändra -> Klippbordet -> Kopiera (eller Ctrl-C).
  3. Välj det som ska kopieras. Glöm inte att slutföra valet med höger musknapp.
  4. Klicka för att markera insättningspunkt.
  5. Öppna ritningen du vill kopiera till.
  6. Välj Ändra -> Klippbordet -> Klistra in eller Ctrl-V.
  7. Klicka fast det kopierade där du vill ha det.

Kopiera till andra program

Kopieringen via klippbordet fungerar bra även till andra Windows-program. Det är smidigt om du till exempel skriver dokumentation eller rapporter i Microsoft Word och vill ha med en del av ritningen eller någon annan figur.

Det kan vara bra att öka på penntjockleken för att linjerna ska bli tydligare när man ska kopiera över till ett annat program. Välj Ändra -> Ändra egenskaper och sätt Penntjocklek till 0.3mm.
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.