Till www.pkdata.se
PK Data

 

Matningar

Här beskrivs hur olika matningar och matningslinjer är tänkta att användas. Många matningar och matningslinjer finns i menyn
Symboler -> matningslinjer, inkommande matning eller ikonen .

Inkommande matning

Ritningen börjar oftast med inkommande matning till skåpet (eller vad du dokumenterar). Inkommande matning finns här:

Välj till exempel symbolen 3 fas matning 5-ledare för ett skåp med inkommande 3-fas i 5-ledare. Symbolen innehåller inkommande anslutningar, huvudbrytare och faslinjer. Faslinjerna blir automatiskt benämnda 0L1, 0L2, 0L3 och N.

För att fortsätta dessa faslinjer på nästa blad använder du 3 fas linjer 0L1, 0L2, 0L3. Korsreferensen mellan sidorna kommer att uppdateras automatiskt.

Säkringar och matningar

Ibland vill man att 3-fasen ska gå via säkring, kontaktor, jordfelsbrytare eller nödstoppskontakter. Öppna dialogen för att välja symbol från menyn eller ikonen .

Symbolen placeras på faslinjerna. Linjerna avslutas med ett namn som används för 3-fas matningslinjer på en ny sida. Korsreferensen till det blad där matningen fortsätter visas under linjerna.

På en ny sida sätter du in 3 fas linjer xxL1. När du får frågan om vad första linjen ska heta anger du samma namn som linjen för den matande symbolen.

För jordfelsbrytare och effektbrytare används symbolen JFB-L1 (FS-L1). Ofta så bryts även nollan upp och du får därför på de flesta symboler frågan om namnet på den nolla som symbolen är ansluten till.

Manöver med transformator

Transformator finns här i det grafiska valet.

På en ny sida placeras sedan Linjer manöver. Var noga med att ange samma namn på linjerna i de båda symbolerna. En korsreferens dyker upp automatiskt mellan linjerna.

Dubbla manöverlinjer

Istället för Linjer manöver kan du använda symbolen Dubbla manöverlinjer. Då fås dubbla linjer/ledningar.

När du placerar symbolerna för relä och kontaktorer kan du med TAB-knappen växla anslutning mellan den övre och den undre linjen.

Fri placering av en manöverlinje

Med Matn -> Fri placering får du en manöverlinje som kan placeras på valfri höjd. Använd den gärna om du har flera olika manövrar på samma sida (vanlig manöver, nödstoppad manöver o.s.v.)

Korsreferenser

Matningar får en egen typ av korsreferens som refererar till föregående respektive nästa blad där matningen används. Lägger du in en ny matningslinje mellan två tidigare blad så läggs det nya bladet automatiskt in på rätt ställe i kedjan.

Symbol för att sätta in en linjekorsreferens hittar du här:

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.