Till www.pkdata.se
PK Data

 

Kontaktorspegel

Korsreferenserna för kontaktorn finns i kontaktorspegeln under den.

Några finns färdiga i menyn, men behöver du andra sorter eller behöver utöka en använder du Diverse -> Ersätt kontaktorspegel.

Klicka i önskade kontakter. Kontakterna kommer att numreras enligt texten i informationsfältet. När du är klar klickar du på OK.

Du ombeds nu att välja vilken kontaktorspegel som ska ersättas. Klicka på den och den kommer att bytas ut mot den nya. Du kan sedan välja fler att byta ut eller avsluta genom att klicka med höger musknapp.

Vill du ha en större frihet vad gäller numrering kan du byta till dialogrutan nedan genom att klicka på knappen Allmän i dialogrutan Skapa kontaktorspegel (Snabbval). Här kan du själv välja numreringen.

När du behöver en speciell kontaktor som inte finns färdig i menyn,
börja ändå med att sätta in en från menyn och ersätt den sedan med
Diverse -> Ersätt kontaktorspegel.
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.