Till www.pkdata.se
PK Data

 

PLC

FastEL och EasyEL stödjer flera olika ritsätt för PLC. De går att dela in i tre grupper:

  • Industri-PLC
  • Fastighets-PLC (kombinerad)
  • Enskilda (lösa) I/O

För industri-PLC och fastighets-PLC börjar du med att sätta in PLC-modulen och fyller sedan på med symboler för olika I/O (givare etc).

Vill du använda symboler som är kopplade via kopplingslåda så behöver du också sätta in Matning grupp ing respektive Matning grupp utg.

Sedan är det bara att välja lämpliga symboler för olika I/O. För ingångar till Industri-PLC finns det tre olika sorter:

  • Ingångar kopplingslåda - kopplas via plint och kopplingslåda
  • Ingångar direktkopplat - kopplas via plint (ingen kopplingslåda)
  • Ingångar internt i skåp - interna saker (ingen plint)

Hur menyn är organiserad

För industri-PLC finns alla allmänna PLC-symboler samlade i menyn PLC. Menyn är upplagd på följande sätt.

Ingångar

Alla symboler för ingångar finns i övre delen av menyn. Börja med att rita in 8 Ingångar PLC. I modulen följer matning för + och – med automatiskt.

Sedan är det bara att placera symboler. Dessa är lättast att välja från I/O-ikonen och där välja undergrupp ingångar kopplingslåda, direktkopplat...

Ingångar kopplingslåda

Menyn Ingångar kopplingslåda innehåller givare, lampor m.m. som kopplas via extern kopplingslåda.

För matning till symbolerna krävs Matning grupp ing. Denna innehåller + och - matning till kopplingslådan.

Alla symboler har plint för kopplingslådan och för skåpet. Se exempel till höger.

Ingångar direktkopplat

Menyn Ingångar direktkopplat innehåller givare, lampor m.m. som kopplas via plint men utan kopplingslåda.

Alla symboler innehåller därför en plint på var sida om symbolen. Se exempel till höger.

Interna i skåp

Menyn Interna i skåp innehåller givare, lampor m.m. som sitter i skåpet. De har inga plintar alls i symbolen.

Utgångar

Större delen av menyn består av symboler för att rita utgångar. Börja alltid med att rita in 8 Utgångar PLC eller 8 Utgångar Relä. Därefter är det bara att rita in symboler.

Gemensam kabel (kopplingslåda)

Längst ned i menyn finns symboler för att koppla ventiler via kopplingslåda. Dessa kräver Matning grupp utg för att mata kopplingslådan.

Enskild I/O

Om PLC:n ritas utspridd i kretsschemat, ritas de in som Enskild I/O.

Kombinerad PLC (fastighet)

För kombinerad PLC finns symboler grupperade som enbart kopplade till PLC eller med separat matning.

Det kan vara enklare att välja symbol grafiskt med ikon .
 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.