Till www.pkdata.se
PK Data

 

Ändra text

Redigera text (F9)

Använd Ändra -> Redigera text för att ändra i texter som finns på ritningen. När kommandot är i gång markerar en linje från muspekaren närmaste text eller attribut (linjen markerar textens insättningspunkt). Med ett klick får du upp den markerade texten i textediteringsdialogen.
När du istället för markören över en symbol försvinner linjen till närmaste text och istället börjar alla berörda texter att flimra. Klickar man på symbolen kommer du att få chansen att ändra alla eltexter och attribut som hör till symbolen. Texterna dyker upp en i taget i textediteringsdialogen.

Räkna upp

Text -> Räkna upp ger flera möjligheter att påverka sifferdelar av texter.

Räkna upp eller ned värden med

Skriv först hur mycket du vill lägga till eller ta bort.

Ändra texter som matchar sökvillkoret

Här kan du skriva in en begränsning för vilka texter som ska påverkas.

Omfattning

Du kan också välja vilka texter som ska påverkas genom att välja var på ritningen de ska finnas.

Välj enskilda texter

När du gjort klart inställningarna i dialogrutan får du ett "gummiband" till närmaste text som uppfyller kriterierna, som alltså är den text som kommer att påverkas när du klickar. Du kan välja flera texter efter varandra. Avsluta kommandot genom att klicka med höger musknapp.

Om du håller ner Ctrl-knappen samtidigt som du klickar kommer ändringen att genomföras inverterat. Om du t.ex. ställt in räkna upp med 1 och håller ner Ctrl kommer texten istället att räknas ned.

Valda objekt

När du gjort klart inställningarna i dialogrutan kan du välja texter på valfritt sätt (enklast genom att ringa in dem i en fyrkant med två musklick). Alla texter som uppfyller kriterierna inom det valda området kommer att påverkas.

Aktuellt blad & Hela ritningen

Du kan begränsa ändringen till det aktuella bladet eller låta texter i hela ritningen påverkas.

Påverka

Välj vilken av siffergrupperna i en text som ska påverkas. Du kan bara ändra en av dem åt gången.

Ändra

Välj om ändringarna ska gälla eltexter, vanliga CAD-texter eller attribut. Det går att välja flera olika sorter på en gång.

Begränsningar

Här kan du göra ytterligare ett par typer av begränsningar på vilka texter som kommer att ändras.

När du gjort klart inställningarna i dialogrutan och klickar OK ändras alla texter som uppfyller kriterierna.

Sök och ersätt

Med Text -> Sök och ersätt kan en text eller benämning bytas ut i hela projektet på en gång. På samma sätt som för Räkna upp text har du flera olika inställningar för vilka texter som ska påverkas.

Sök

Använd Text -> Sök för att söka efter texter i ritningen. Resultatet visas i en lista med texten och var i ritningen texterna finns. Placeringen anges precis som korsreferenserna med bladnumret och vilken rad/kolumn texten finns i. För att komma till en viss text i ritningen, välj den raden i listan och klicka på Visa.

Ändra typsnitt och textstorlek

I Ändra -> Typsnitt/storlek text kan du ändra yttre egenskaper hos text såsom typsnitt och storlek i hela ritningen, bara vissa blad eller bara texter som du väljer.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.