Till www.pkdata.se
PK Data

 

Radera

Ta bort del av symbol

När man ritar kretsschema är Ändra -> Radera del av symbol ofta det mest användbara sättet att radera. Med två musklick kan en del av en symbol tas bort och linjer lagas automatiskt. Läs mer under Symboler.

Radera

Ändra -> Radera frågar dig först efter vilka objekt som ska påverkas. Du väljer objekt med CAD-programmets normala valprocedur.Valda objekt gråmarkeras. När valet är klart kommer Radera att utföras direkt. Objekten tas bort och ritas över med bakgrundsfärg. Om andra objekt har befunnit sig på samma ställe så kommer de nu att se trasiga ut. Nästa gång skärmen ritas om kommer allt att se rätt ut igen. Du kan rita om skärmen direkt genom att välja Blad -> Rita om i menyn.
Kortkommandot för Rita om är Ctrl+R.

Exempel: Ta bort en kontaktor. Klicka någonstans på kontaktorn (1). Hela symbolen kommer att gråmarkeras (2) och när du sedan klickar med höger musknapp kommer den att raderas (3). Hålet i linjen är egentligen inget hål och försvinner när man ritar om skärmen (Ctrl+R) (4).

Högerklicksmenyn

På högerklicksmenyn finns också kommando för att radera. Klickar man på en symbol finns det möjlighet att radera antingen hela symbolen eller bara själva objektet (linjen, texten eller liknande) som man klickade på.

Högerklicksmenyn är tillgänglig genom att klicka på höger musknapp när inget kommando är aktivt (det står "Command" på kommandoraden).

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.