Till www.pkdata.se
PK Data

 

Utskrift

För att skriva ut välj Arkiv -> Skriv ut...

Kortkommandot för Skriv ut är Ctrl+P.

För att skriva ut till PDF används en PDF-skrivare.
Klicka på Info om PDF.
I dialogrutan som dyker upp har du möjlighet att göra inställningar för utskriften.

Välj vilka blad som skall skrivas ut. Du kan skriva ut alla blad eller ett urval.

Här ställer du också in linjetjocklekar. Du kan välja olika linjetjocklekar för olika färger, så att till exempel ritramen skrivs ut med lite kraftigare streck. 0.0 mm betyder att linjen skrivs ut tunnast möjligt.

Kabelnumren kan visas eller döljas vid utskrift eller översättas till X-nummer. Läs mer under Yttre förbindning.

Använd punkt som avskiljare när du skriver in linjetjockleken.

Klicka på Skriv ut och nästa dialogruta för utskrift visas.

Några av inställningarna i dialogrutan vid utskrift är viktigt att få rätt.

Under Options skall Print everything black och Landscape vara förkryssade.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.