Till www.pkdata.se
PK Data

 

Lista/exportera texter

Vid listning kan du välja följande:
  • Vad som ska ingå, märkningar, apparater, övrigt.
  • Hur dessa ska sorteras
  • Antal av varje
  • Visning på skärm eller sparas som Text- eller Excelfil.
Med FastEL kan listan även omfatta texter, säkrings amperetal, ledningsarea samt bladnummer.

FastEL kan också med rutan Benämningar styra vilka komponenter som ska listas.

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.