Till www.pkdata.se
PK Data

 

Rita skåp

Själva skåpet med kabelkanaler skapas med en dialogbox som finns i Symboler -> Skåplayout -> Apparatskåp -> Skåp. Du kan även klicka på ikonen . Under tiden dialogrutan är uppe syns skåpet i grått på ritningen så att du ser hur det kommer att se ut.

Om dialogrutan skymmer skåpet kan du flytta undan dialogrutan med musen.

Skåpet

Ange skåpets Höjd och Bredd. Placering är var i ritningen som skåpet ska ritas upp.

Om Rita Front är förkryssad ritas även frontdörren upp.

Monteringsplåtens mått anges som hur mycket mindre den är än skåpets yttermått.

Plintplacering

Välj var plinten ska placeras samt hur mycket utrymme som ska reserveras för den.

Kabelkanaler

Här anges bredden på kabelkanaler placerade i ytterkanterna samt om dessa ska dras in från monteringsplåtens kant.

Extra kabelkanaler

Ange avstånd från närmaste kanal över den nya och kanalens bredd anges som Höjd.

Längd kan anges för kanaler som ej går över hela skåpet. Ange om den ska ritas från höger eller vänster sida.

Markera eller skriv önskade värden och klicka på Lägg till. Markera en kanal för att Ändra den eller eventuellt Ta bort.

Exempel

Inställningarna ovan ger ett skåp som ser ut så här:

Extra kabelkanaler

Om du vill rita kabelkanaler som inte är möjliga att rita med inställningarna i dialogrutan (t.ex. lodräta kanaler) så använder du Symboler -> Skåplayout eller klickar på ikonen .

 
 

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mail till support@pkdata.se.